Home

Adres

Nieuws

Leporello's

Boeken

Luxe uitgaven

Auteurs

Fondslijst

Bestellen

Links

VVT

 

 

 

Nieuws

laatste keer bijgewerkt: 1 december 2020

terug...

Marmer

1 december 2020
Marmer is de tweede bundel van Henk van Zuiden bij Kleinood & Grootzeer. Met deze keer heel persoonlijke gedichten met een thematiek die stoelt op zijn jeugd- en levenservaringen. Zo komt u heel dichtbij de dichter, terwijl hij de gedichten optilt tot een universeel niveau, voor iedereen na te voelen.

Henk van Zuiden (1951, Apeldoorn) woont sinds 1976 in Den Haag. Hij debuteerde in 1983 met de poëziebundel Monument voor Moeder (Kok, Kampen). Daarna verschenen 15 publicaties. Sommige bundels maakte hij samen met een beeldend kunstenaar (o.a. Rob de Graaf en Ellen van Toor).
In 2019 publiceerde uitgeverij Kleinood & Grootzeer zijn bundel Ik kom uit Aleppo.
Hij was van 2005 tot 2012 redacteur van poëziereeks De Windroos (Holland, Haarlem).
Van 1982 t/m 2014 stelde hij 40 bloemlezingen met poëzie samen. Soms in samenwerking met een collega, zoals de bundel Zonder vrienden kan ik niet, die hij samen met Jan-Simon Minkema publiceerde (Kwadraat, Utrecht, 1992) en waarvan de opbrengst naar het Aids Fonds toe ging.
Om gezondheidsredenen is hij geen bloemlezer meer. Van Zuiden is een fervent liefhebber van de Zwitserse Alpen. Daar is onder meer de bibliofiele bundel De Alpendromer (Uitgeverij Het Verlangen, Hornhuizen, 1996) het resultaat van.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 18,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

te hooi en te gras
Een doorlopend gedicht bij het werk van Luc Hoenraet

30 augustus 2020
Het gedicht "te hooi en te gras" schreef Willem M. Roggeman in de wintermaanden december 2019 en januari 2020 in Dilbeek, Zuid-Brabant.
Op de voorzijde van de bundel staat een afbeelding van een materieschilderij op doek "Untitled", 150 x 100 cm, 1986, van Luc Hoenraet.
De tien reproducties in de bundel zijn van werken op papier van Luc Hoenraet van de jaren zeventig tot de jaren negentig.


Luc Hoenraet (l) en Willem M. Roggeman

Willem M. Roggeman (Brussel 1935) studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Etterbeek waar hij de dichter Erik Van Ruysbeek als leraar Nederlands had. Hij studeerde economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent waar hij bevriend werd met Paul Snoeck. Vanaf 1959 tot 1981 was hij journalist op de culturele redactie van Het Laatste Nieuws waarin hij op advies van Jan Walravens werd opgenomen. Hij publiceerde er artikelen over literatuur, beeldende kunsten en jazz. Van 1981 tot 1993 was hij adjunct-directeur van De Brakke Grond te Amsterdam, waarvoor hij tentoonstellingen van belangrijke Vlaamse kunstenaars en literaire avonden met Vlaamse en Nederlandse auteurs organiseerde. Van 1982 tot 1989 was voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap; hij is het opnieuw sinds 2006. In 1999 werd hij cultureel ambassadeur van de gemeente Dilbeek.

Roggeman is geregeld te gast op internationale poëziefestivals in het buitenland. Hij publiceerde artikelen over beeldende kunst en kunstenaars in onder meer “Kunstbeeld” te Amsterdam en “Kunst en Cultuur” van het Paleis voor schone Kunsten te Brussel. Dichtbundels verschenen in vertaling in Bulgarije, Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Macedonië, Polen, Rusland en Servië. Gedichten werden in Argentinië, Estland, Litouwen, Spanje, Verenigde Staten en Zuid-Afrika opgenomen in literaire tijdschriften en bloemlezingen. Gedichten werden ook in het Catalaans gepubliceerd. Componisten hebben muziek geschreven bij zijn gedichten. Kunstschilders hebben zijn verzen in beeld gebracht. Poëzie verscheen zowel in het Nederlands als in andere talen op posters, grammofoonplaten en CD's. 

Bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer verschenen van Willem M. Roggeman eerder de dichtbundels:
Jan van Ruusbroec en de stilte (2010)
Woordenwisseling/ruimtewisseling (2011) in samenwerking met Leo Vroman
Hier wonen de woorden (2012)
Notities voor een poëtica van de tijd (2013) met illuminaties van Marcase

en de vertalingen:
De enige koningen van IJsland (2016) door Sigurdur Pàlsson
De stadswallen van Kilfinane (2017)door Gabriel Rosenstock
Sterrenstof (2018)door Daniele Serafini
Ceremoniële gewaden (2019)door Bejan Matur
Het licht van Lissabon (2020)door Nuno Júdice

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 18,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Dichter bij Claus, de vijfde bundel van Bert Kooijman bij Kleinood & Grootzeer

30 augustus 2020
Bert Kooijman draagt naast de literatuur de beeldende kunst een warm hart toe. Een reden om een hele dichtbundel te wijden aan werken van de door hem bewonderde schrijver en beeldend kunstenaar Hugo Claus. Een ontroerend warme ode, die een intrigerende kijk geeft op deze kunstenaar.

Bert Kooijman werd in 1932 geboren in Maren aan de Maas. Hij verloor zijn moeder toen hij nog geen drie jaar oud was en verbleef langdurig in verschillende internaten, eerst bij zusters, later bij broeders. Deze ervaringen hebben een stempel gedrukt op zijn poëzie.
Hij studeerde M.O.-Nederlands in Tilburg, legde zijn doctoraal examen af aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en promoveerde aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
In de woorden van Paul De Wispelaere is Kooijman “ geen verkondiger van een blijde boodschap: zijn poëtische belijdenis vertelt in een lucide en als zodanig des te wanhopiger tragiek, die zowel de verborgen intimiteit van het leven als het wezenlijke failliet van het dichterschap raakt. Het stelselmatige gebruik van metaforen en symbolen heeft in deze poëzie, in wier traditie Kooijman schrijft, een dubbele en tegenstrijdige functie: de beelden verhullen wat ze tegelijkertijd willen onthullen. De dichter treedt op als de bewaarder van een geheim dat hij uitdacht, en dus prijsgeeft door het min of meer verborgen te houden.
Bert Kooijman debuteerde in 1961 met de gedichtenbundel ‘Koningin zwart van woede' en publiceerde daarna nog 20 bundels, alsmede een prozawerk getiteld ‘Verbeelde wegen' en een studie over Hugo Claus.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 18,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Uiteindelijk de nieuwe bundel van Wim van Til

18 mei 2020
Verdwijnen en verlangen, en soms een houvast

Het heeft 10 jaar geduurd eer er een nieuwe bundel van Wim van Til verscheen, hij is zeker geen veelschrijver. Sinds zijn debuut in 1981 zijn er eigenlijk maar 5 separate bundels verschenen. De titel van deze nieuwe bundel, uiteindelijk, kan dan ook zeker als een verzuchting gezien worden.

De bundel bestaat uit twee delen, waarbij het tweede deel is opgesplitst in 27 strak gecomponeerde gedichten, 26 genummerde en één afsluitend envoi. De centrale figuur in dat deel is een vrouw, kennelijk een actrice, die haar toneelcarrière afsluit, of heeft afgesloten en nu in een symbolische reis naar huis haar leven nog eens beschouwt. Veel is uit haar leven verdwenen, het lijkt alsof haar ook haar levenslust heeft verlaten, al ziet of droomt zij nog een toekomst. Het weinige houvast dat zij koestert, is flinterdun gestoeld op verlangen:

“Ook hier zal hij zijn, zal hij niet zijn. Zoals
overal beloftevol afwezig.” (Arcadia)

Ook in de 15 gedichten uit het eerste deel speelt die aanwezige afwezigheid een grote rol. Nergens verkrijgt het alter ego van de dichter houvast op de gebeurtenissen. Hij of zij blijft met lege handen achter en kan opnieuw beginnen:

“En zo vergaat het weten in de dood, het lange zwijgen
tot elke zin vergeten is die bij het leven hoorde, een zweem
van ver verleden en van een komende dag.
Dan weer een wereld in die over moet” (In het krioelvat 4)

Het is geen vrolijke wereld die Van Til schetst in zijn werk, al valt er voldoende te genieten aan taalspel en (semi-)filosofische overwegingen. Er is veel te ontdekken tussen de regels en in de opgeroepen beelden in deze bundel. Of dat voldoende is voor de komende 10 jaar is een vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft. Wij hopen van niet.

Wim van Til is nauw verbonden met Kleinood & Grootzeer omdat hij een van de eerste
dichters is die bij de uitgeverij is uitgegeven. In de afgelopen 23 jaar heeft hij de gedichten gemaakt voor de opvallendste bibliofiele luxe uitgaven die bij K&G in kleine oplage zijn verschenen. De belangrijkste zijn “Aaltense zangen” en “De reestap over het leenveld”.
“De reestap over het leenveld” is in 2010 tot onze grote trots zelfs aangekocht door het museum van het boek Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag.
Verder is Wim van Til samen met Bert Bevers het literair geweten van Kleinood & Grootzeer, aangezien zij de uitgever steevast adviseren over de inhoudelijke literaire status van het te publiceren werk.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, kost €18,- .
U kunt de bundel rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te verzenden. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening (€18,- + €2,- verzendkosten) thuis gestuurd.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Omtrek van water

5 februari 2020
In februari 2020 verscheen de bundel Omtrek van water van Philippe Cailliau bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Dit is zijn vierde bundel bij Kleinood & Grootzeer.
 

Philippe Cailliau publiceerde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een zevental dichtbundels die toen hun thuis vonden in de hermetische poëzie. Maar dan kwam een hele reeks gezondheidsproblemen. Aan de lange “poëzie”-stilte kwam pas een eind na 2011, toen Cailliau weer voldoende krachten had verzameld voor een tweede creatieve adem. In 2013 verscheen Het boek nul, dat een door- en herstart betekende, en een poëtische afrekening was met diverse verschijningsvormen van pijn, ondergaan tijdens de vele operaties en revalidaties van de voorbije jaren. Al in 2014 volgde, bij dezelfde uitgeverij Kleinood & Grootzeer te Bergen op Zoom, de bundel Niets verloren, die een breder spectrum aan thema's aftastte: jeugd, onzekerheid en twijfel, schijn, dood, de zin van het bestaan… Twee jaar later publiceerde Cailliau zijn volgende bundel: Tot de stenen wortel schieten. De “Tot” in de titel drukt de niet aflatende schrijfwil van de auteur uit.

Steeds belangrijker in de prosodie worden de ritmiek, het klankbeeld en rijkdom aan beelden en metaforen, en niet het minst de muzikale cadans in het gedicht, die samen van de lyriek van deze dichter een bezwerende levens- en schrijfdaad maken. De poëzie is geëvolueerd van hermetisch en experimenteel naar beheerst en contemplatief, maar ze blijft beeldrijk, associatief, uitnodigend, kleurrijk.  

En nu, in 2020, 45 jaar na zijn debuut, publiceert Philippe Cailliau zijn elfde bundel: Omtrek van water. Het is zijn vierde bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Zoals in de titel wordt gesuggereerd, is water in diverse functies en verschijningsvormen het centrale gegeven. Cailliaus watergedichten uit deze bundel staan vol symboliek, metaforen, personificaties. Omtrek van water kan worden gezien als een ode aan het leven, dat evenwel zichtbare en onzichtbare grenzen kent. Het is het water dat ons toelaat te leven en te groeien, het is het water waaruit wij bestaan. Het is het water van rivieren en zeeën, het is het water dat alles laat bewegen. Water lijkt oneindig, maar is niet grenzeloos en heeft dus een omtrek. Alles wat naar leven verwijst, draagt in zich de tekenen van het tegendeel. En toch: heeft water überhaupt een (tastbare) omtrek? Water is niet mysterieus, maar de omtrek van water is dat wél.

Het waterhoofdstuk Gulzig het water beslaat met 25 gedichten het belangrijkste deel van de bundel. Dan volgt het hoofdstuk Niets is argeloos met 8 gedichten die thematisch losstaan van Gulzig het water en die in de periode 2016-2019 ontstonden naar aanleiding van gebeurtenissen en evenementen. Thematisch en poëticaal zijn ze allemaal wel typische Cailliaugedichten. De bundel wordt afgesloten met de cyclus Topografie van de stilte: 6 gedichten die de stilte en haar vaak sacrale karakter onderstrepen.  

De eerste druk van de dichtbundel verschijnt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. De bundel kost 18 euro. ISBN/EAN: 978-90-76644-95-0.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

Zie voor oud nieuws Voltooid Verleden Tijd