Home

Adres

Nieuws

Leporello's

Boeken

Luxe uitgaven

Auteurs

Fondslijst

Bestellen

Links

VVT

 

 

 

Nieuws

laatste keer bijgewerkt: 29 november 2021

terug...

Eigen Wize
leporello van Jan Loman met 5 haiku in het Fries verschenen

29 november 2021
Jan Loman (1918-2006) was een veelzijdig mens en kunstenaar. Kleinood & Grootzeer gaf al in 1999 tijdens zijn leven de leporello “eigen wijze” uit. Naar aanleiding van de dubbeltentoonstelling van zijn werk in augustus -september 2021 in het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum het Tresoar in Leeuwarden en Galerie Bloemrijk Vertrouwen te Aldtsjerk, vertaalde Gerhild van Rooij de haiku in het Fries, onder het toeziend Friese oog van Pieter Duijff.

Biografie
Jan Loman, dichter, fotograaf, beeldend kunstenaar en vormgever, werd geboren in 1918 in Bolsward en ging op school in Gorredijk en Heerenveen. Daarna wilde hij naar de Rijksacademie in Amsterdam, maar zijn vader stuurde hem naar Delft om geodesie te studeren - een zekerder toekomst! Hij is dan ook als civiel landmeter in dienst geweest bij het Kadaster in Leeuwarden, in Ned.-Indië, in Arnhem en tenslotte in Groningen. In 1962 is hij neergestreken in Beetsterzwaag. Steeds heeft Loman een sterke band onderhouden met het Waddengebied en Schiermonnikoog in het bijzonder. Vlak na zijn eindexamen HBS bezocht de jonge Loman in 1936 het toen pas geopende Gemeentemuseum in Den Haag. De architectuur van Berlage en het lijnenspel van de schilderijen van Piet Mondriaan hebben zijn artistieke richting bepaald. Want kunstenaar is Loman toch altijd geweest. In zijn Groningse tijd vond hij aansluiting bij de kunstenaarsgroep NU. Het meest bekend is Loman door zijn grafisch werk, o.a het logo "Wees wijs met de Waddenzee". Hij heeft een lintje (koninklijke onderscheiding) gekregen: hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau op 29-4-1975. In 2006 is Jan Loman overleden.

Werken van Loman bevinden zich oa in het Groninger Museum, het Fries Museum, Museum Belvédère, het Haags Gemeentemuseum, Museum het Princessehof te Leeuwarden, Museum Drachten, in de TU Delft en in Noorwegen (o.a. Nesvåg in het Sjo og Motor Museum).
(Tekst Cultbee - Cultuur Beetsterzwaag)

De leporello, oplage 300 stuks, is te bestellen voor € 5,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

Zie voor oud nieuws Voltooid Verleden Tijd