Home

Adres

Nieuws

Leporello's

Boeken

Luxe uitgaven

Auteurs

Fondslijst

Bestellen

Links

VVT

Voltooid Verleden Tijd

terug...

Marmer

1 december 2020
Marmer is de tweede bundel van Henk van Zuiden bij Kleinood & Grootzeer. Met deze keer heel persoonlijke gedichten met een thematiek die stoelt op zijn jeugd- en levenservaringen. Zo komt u heel dichtbij de dichter, terwijl hij de gedichten optilt tot een universeel niveau, voor iedereen na te voelen.

Henk van Zuiden (1951, Apeldoorn) woont sinds 1976 in Den Haag. Hij debuteerde in 1983 met de poëziebundel Monument voor Moeder (Kok, Kampen). Daarna verschenen 15 publicaties. Sommige bundels maakte hij samen met een beeldend kunstenaar (o.a. Rob de Graaf en Ellen van Toor).
In 2019 publiceerde uitgeverij Kleinood & Grootzeer zijn bundel Ik kom uit Aleppo.
Hij was van 2005 tot 2012 redacteur van poëziereeks De Windroos (Holland, Haarlem).
Van 1982 t/m 2014 stelde hij 40 bloemlezingen met poëzie samen. Soms in samenwerking met een collega, zoals de bundel Zonder vrienden kan ik niet, die hij samen met Jan-Simon Minkema publiceerde (Kwadraat, Utrecht, 1992) en waarvan de opbrengst naar het Aids Fonds toe ging.
Om gezondheidsredenen is hij geen bloemlezer meer. Van Zuiden is een fervent liefhebber van de Zwitserse Alpen. Daar is onder meer de bibliofiele bundel De Alpendromer (Uitgeverij Het Verlangen, Hornhuizen, 1996) het resultaat van.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 18,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

te hooi en te gras
Een doorlopend gedicht bij het werk van Luc Hoenraet

30 augustus 2020
Het gedicht "te hooi en te gras" schreef Willem M. Roggeman in de wintermaanden december 2019 en januari 2020 in Dilbeek, Zuid-Brabant.
Op de voorzijde van de bundel staat een afbeelding van een materieschilderij op doek "Untitled", 150 x 100 cm, 1986, van Luc Hoenraet.
De tien reproducties in de bundel zijn van werken op papier van Luc Hoenraet van de jaren zeventig tot de jaren negentig.


Luc Hoenraet (l) en Willem M. Roggeman

Willem M. Roggeman (Brussel 1935) studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Etterbeek waar hij de dichter Erik Van Ruysbeek als leraar Nederlands had. Hij studeerde economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent waar hij bevriend werd met Paul Snoeck. Vanaf 1959 tot 1981 was hij journalist op de culturele redactie van Het Laatste Nieuws waarin hij op advies van Jan Walravens werd opgenomen. Hij publiceerde er artikelen over literatuur, beeldende kunsten en jazz. Van 1981 tot 1993 was hij adjunct-directeur van De Brakke Grond te Amsterdam, waarvoor hij tentoonstellingen van belangrijke Vlaamse kunstenaars en literaire avonden met Vlaamse en Nederlandse auteurs organiseerde. Van 1982 tot 1989 was voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap; hij is het opnieuw sinds 2006. In 1999 werd hij cultureel ambassadeur van de gemeente Dilbeek.

Roggeman is geregeld te gast op internationale poëziefestivals in het buitenland. Hij publiceerde artikelen over beeldende kunst en kunstenaars in onder meer “Kunstbeeld” te Amsterdam en “Kunst en Cultuur” van het Paleis voor schone Kunsten te Brussel. Dichtbundels verschenen in vertaling in Bulgarije, Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Macedonië, Polen, Rusland en Servië. Gedichten werden in Argentinië, Estland, Litouwen, Spanje, Verenigde Staten en Zuid-Afrika opgenomen in literaire tijdschriften en bloemlezingen. Gedichten werden ook in het Catalaans gepubliceerd. Componisten hebben muziek geschreven bij zijn gedichten. Kunstschilders hebben zijn verzen in beeld gebracht. Poëzie verscheen zowel in het Nederlands als in andere talen op posters, grammofoonplaten en CD's. 

Bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer verschenen van Willem M. Roggeman eerder de dichtbundels:
Jan van Ruusbroec en de stilte (2010)
Woordenwisseling/ruimtewisseling (2011) in samenwerking met Leo Vroman
Hier wonen de woorden (2012)
Notities voor een poëtica van de tijd (2013) met illuminaties van Marcase

en de vertalingen:
De enige koningen van IJsland (2016) door Sigurdur Pàlsson
De stadswallen van Kilfinane (2017)door Gabriel Rosenstock
Sterrenstof (2018)door Daniele Serafini
Ceremoniële gewaden (2019)door Bejan Matur
Het licht van Lissabon (2020)door Nuno Júdice

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 18,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Dichter bij Claus, de vijfde bundel van Bert Kooijman bij Kleinood & Grootzeer

30 augustus 2020
Bert Kooijman draagt naast de literatuur de beeldende kunst een warm hart toe. Een reden om een hele dichtbundel te wijden aan werken van de door hem bewonderde schrijver en beeldend kunstenaar Hugo Claus. Een ontroerend warme ode, die een intrigerende kijk geeft op deze kunstenaar.

Bert Kooijman werd in 1932 geboren in Maren aan de Maas. Hij verloor zijn moeder toen hij nog geen drie jaar oud was en verbleef langdurig in verschillende internaten, eerst bij zusters, later bij broeders. Deze ervaringen hebben een stempel gedrukt op zijn poëzie.
Hij studeerde M.O.-Nederlands in Tilburg, legde zijn doctoraal examen af aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en promoveerde aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
In de woorden van Paul De Wispelaere is Kooijman “ geen verkondiger van een blijde boodschap: zijn poëtische belijdenis vertelt in een lucide en als zodanig des te wanhopiger tragiek, die zowel de verborgen intimiteit van het leven als het wezenlijke failliet van het dichterschap raakt. Het stelselmatige gebruik van metaforen en symbolen heeft in deze poëzie, in wier traditie Kooijman schrijft, een dubbele en tegenstrijdige functie: de beelden verhullen wat ze tegelijkertijd willen onthullen. De dichter treedt op als de bewaarder van een geheim dat hij uitdacht, en dus prijsgeeft door het min of meer verborgen te houden.
Bert Kooijman debuteerde in 1961 met de gedichtenbundel ‘Koningin zwart van woede' en publiceerde daarna nog 20 bundels, alsmede een prozawerk getiteld ‘Verbeelde wegen' en een studie over Hugo Claus.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 18,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Uiteindelijk de nieuwe bundel van Wim van Til

18 mei 2020
Verdwijnen en verlangen, en soms een houvast

Het heeft 10 jaar geduurd eer er een nieuwe bundel van Wim van Til verscheen, hij is zeker geen veelschrijver. Sinds zijn debuut in 1981 zijn er eigenlijk maar 5 separate bundels verschenen. De titel van deze nieuwe bundel, uiteindelijk, kan dan ook zeker als een verzuchting gezien worden.

De bundel bestaat uit twee delen, waarbij het tweede deel is opgesplitst in 27 strak gecomponeerde gedichten, 26 genummerde en één afsluitend envoi. De centrale figuur in dat deel is een vrouw, kennelijk een actrice, die haar toneelcarrière afsluit, of heeft afgesloten en nu in een symbolische reis naar huis haar leven nog eens beschouwt. Veel is uit haar leven verdwenen, het lijkt alsof haar ook haar levenslust heeft verlaten, al ziet of droomt zij nog een toekomst. Het weinige houvast dat zij koestert, is flinterdun gestoeld op verlangen:

“Ook hier zal hij zijn, zal hij niet zijn. Zoals
overal beloftevol afwezig.” (Arcadia)

Ook in de 15 gedichten uit het eerste deel speelt die aanwezige afwezigheid een grote rol. Nergens verkrijgt het alter ego van de dichter houvast op de gebeurtenissen. Hij of zij blijft met lege handen achter en kan opnieuw beginnen:

“En zo vergaat het weten in de dood, het lange zwijgen
tot elke zin vergeten is die bij het leven hoorde, een zweem
van ver verleden en van een komende dag.
Dan weer een wereld in die over moet” (In het krioelvat 4)

Het is geen vrolijke wereld die Van Til schetst in zijn werk, al valt er voldoende te genieten aan taalspel en (semi-)filosofische overwegingen. Er is veel te ontdekken tussen de regels en in de opgeroepen beelden in deze bundel. Of dat voldoende is voor de komende 10 jaar is een vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft. Wij hopen van niet.

Wim van Til is nauw verbonden met Kleinood & Grootzeer omdat hij een van de eerste
dichters is die bij de uitgeverij is uitgegeven. In de afgelopen 23 jaar heeft hij de gedichten gemaakt voor de opvallendste bibliofiele luxe uitgaven die bij K&G in kleine oplage zijn verschenen. De belangrijkste zijn “Aaltense zangen” en “De reestap over het leenveld”.
“De reestap over het leenveld” is in 2010 tot onze grote trots zelfs aangekocht door het museum van het boek Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag.
Verder is Wim van Til samen met Bert Bevers het literair geweten van Kleinood & Grootzeer, aangezien zij de uitgever steevast adviseren over de inhoudelijke literaire status van het te publiceren werk.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, kost €18,- .
U kunt de bundel rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te verzenden. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening (€18,- + €2,- verzendkosten) thuis gestuurd.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Omtrek van water

5 februari 2020
In februari 2020 verscheen de bundel Omtrek van water van Philippe Cailliau bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Dit is zijn vierde bundel bij Kleinood & Grootzeer.
 

Philippe Cailliau publiceerde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een zevental dichtbundels die toen hun thuis vonden in de hermetische poëzie. Maar dan kwam een hele reeks gezondheidsproblemen. Aan de lange “poëzie”-stilte kwam pas een eind na 2011, toen Cailliau weer voldoende krachten had verzameld voor een tweede creatieve adem. In 2013 verscheen Het boek nul, dat een door- en herstart betekende, en een poëtische afrekening was met diverse verschijningsvormen van pijn, ondergaan tijdens de vele operaties en revalidaties van de voorbije jaren. Al in 2014 volgde, bij dezelfde uitgeverij Kleinood & Grootzeer te Bergen op Zoom, de bundel Niets verloren, die een breder spectrum aan thema's aftastte: jeugd, onzekerheid en twijfel, schijn, dood, de zin van het bestaan… Twee jaar later publiceerde Cailliau zijn volgende bundel: Tot de stenen wortel schieten. De “Tot” in de titel drukt de niet aflatende schrijfwil van de auteur uit.

Steeds belangrijker in de prosodie worden de ritmiek, het klankbeeld en rijkdom aan beelden en metaforen, en niet het minst de muzikale cadans in het gedicht, die samen van de lyriek van deze dichter een bezwerende levens- en schrijfdaad maken. De poëzie is geëvolueerd van hermetisch en experimenteel naar beheerst en contemplatief, maar ze blijft beeldrijk, associatief, uitnodigend, kleurrijk.  

En nu, in 2020, 45 jaar na zijn debuut, publiceert Philippe Cailliau zijn elfde bundel: Omtrek van water. Het is zijn vierde bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Zoals in de titel wordt gesuggereerd, is water in diverse functies en verschijningsvormen het centrale gegeven. Cailliaus watergedichten uit deze bundel staan vol symboliek, metaforen, personificaties. Omtrek van water kan worden gezien als een ode aan het leven, dat evenwel zichtbare en onzichtbare grenzen kent. Het is het water dat ons toelaat te leven en te groeien, het is het water waaruit wij bestaan. Het is het water van rivieren en zeeën, het is het water dat alles laat bewegen. Water lijkt oneindig, maar is niet grenzeloos en heeft dus een omtrek. Alles wat naar leven verwijst, draagt in zich de tekenen van het tegendeel. En toch: heeft water überhaupt een (tastbare) omtrek? Water is niet mysterieus, maar de omtrek van water is dat wél.

Het waterhoofdstuk Gulzig het water beslaat met 25 gedichten het belangrijkste deel van de bundel. Dan volgt het hoofdstuk Niets is argeloos met 8 gedichten die thematisch losstaan van Gulzig het water en die in de periode 2016-2019 ontstonden naar aanleiding van gebeurtenissen en evenementen. Thematisch en poëticaal zijn ze allemaal wel typische Cailliaugedichten. De bundel wordt afgesloten met de cyclus Topografie van de stilte: 6 gedichten die de stilte en haar vaak sacrale karakter onderstrepen.  

De eerste druk van de dichtbundel verschijnt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. De bundel kost 18 euro. ISBN/EAN: 978-90-76644-95-0.
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

terug...

Ik kom uit Aleppo

29 december 2019
In november 2019 verscheen van Henk van Zuiden zijn nieuwe prozaïsche poëziebundel Ik kom uit Aleppo

Naast talloze andere boeken is dit zijn eerste bundel die bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer verschijnt. Henk van Zuiden is begaan met het lot van Syrische vluchtelingen.
Met deze bundel kruipt hij in het hoofd en hart van een naar Nederland gevlucht jong Syrisch meisje en verwoordt op haar manier de verwondering en verbazing die ze hier in Europa ervaart. Weg van het oorlogsgeweld en genietend van haar nieuwe leven.


foto: Marjolein den Boer

Henk van Zuiden (1951, Apeldoorn) woont sinds 1976 in Loosduinen (Den Haag).
Hij debuteerde in 1983 met de poëziebundel Monument voor Moeder (Kok, Kampen). Daarna verschenen nog veertien publicaties, sommige bundels maakte hij samen met een bevriende beeldend kunstenaar (o.a. Ellen van Toor).
In 2017 publiceerde Uitgeverij Hoenderbossche Verzen een leporello met zijn werk: Danser van Aleppo.
Hij was van 2005 tot 2012 redacteur van poëziereeks De Windroos (Holland, Haarlem).
Van 1982 tot en met 2014 stelde hij veertig bloemlezingen met poëzie samen. Soms in samenwerking met een collega, zoals de bundel Zonder vrienden kan ik niet, die hij samen met Jan-Simon Minkema publiceerde (Kwadraat, Utrecht, 1992) en waarvan de opbrengst naar het AidsFonds ging.
Om gezondheidsredenen is hij geen bloemlezer meer. Van Zuiden is een fervent liefhebber van de Zwitserse Alpen, met zijn levensgezel en huskyhond is hij daar enkele keren per jaar te gast. Hij luiert, wandelt en schrijft daar, vertoevend in kleine bergdorpen. Daar is onder meer de bibliofiele bundel De Alpendromer (Uitgeverij Het Verlangen, Hornhuizen, 1996) het resultaat van.


Eerste druk in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. Prijs € 18,-. ISBN/EAN: 978-90-76644-96-7
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

Aanvullende informatie bij de bundel Ik kom uit Aleppo
door Henk van Zuiden

Dankzij een campagne voor muziekinstrumenten voor vluchtelingen die hun instrument niet konden meenemen of onderweg kwijt raakten, raakte ik in contact met een Syrische vluchteling. Na een korte correspondentie bezocht ik hem samen met melieve in het oosten des lands. Daar verbleef hij in een noodopvang. Hij zou er niet lang blijven, er was al een andere noodopvang gepland. Met de vijfde overplaatsing in zicht besloten wij dat hij bij ons kon komen wonen totdat de hereniging met zijn gezin zou plaatsvinden. Dat heeft elf maanden geduurd. Maanden waarin wij lief en leed deelden. Leed om het gemis van zijn familie, leed door de angst of zijn vrouw, vier dochters en zoontje de aanslagen in Aleppo wel zouden overleven.
Voor de volledigheid: zijn vrouw smeekte hem om te vluchten. Zijn eens zo florerende juwelierszaak was door soldaten leeggeroofd. Daarna werd hij ontvoerd, ze lieten hem weer vrij nadat hij hen vertelde waar hij nog waardevolle spullen en goud had verstopt. Hij had geluk: sommigen van zijn ook ontvoerde collega's keerden niet weerom. Hij moest daarna het leger in of met de rebellen vechten. Daar paste hij voor, wilde geen landgenoten doden.

Melieve en ik waren vaak aanwezig bij de gesprekken die hij 's avonds met zijn familie voerde. Dikwijls hoorden we op de achtergrond granaatontploffingen en bominslagen. Daar werden we net als onze vriend erg verdrietig en ongerust van.
Godzijdank overleefden zijn gezinsleden het oorlogsgeweld en mochten zij na ruim anderhalf jaar wachten naar Nederland. We konden pas gerust ademhalen en blij worden toen we hoorden dat ze in het vliegtuig zaten. De hereniging was zo bittermooi, niet eerder beleefde ik een weerzien zo intens heftig. Wat een blijheid, wat een geluk.
De telefoongesprekken van toen, de verhalen van onze vriend, de belevenissen van zijn vrouw en kinderen hier, ik heb ze gehoord en opgeslagen. Vooral vanuit het oogpunt van de jonge dochters heb ik deze reeks prozaïsche poëzie geschreven. Zij allen zijn in mijn hart gaan wonen. Voor eenieder die het lezen wil schreef ik dit op, edoch in het bijzonder voor Yasser, Noura, Jouri, Aris, Layal, Almas en Mohammad. Mijn oh zo dierbare nieuwe familie, dat jullie in vrede mogen blijven leven, Insha'Allah.
Ter completering: melieve en ik dragen dezelfde voornaam, soms wat lastig voor de kinderen, zij gaven mij een nieuwe naam: Yusuf.
Kleinood & Grootzeer, hartelijk dank voor deze prachtige uitgave!

 

terug...

Nieuwe dichtbundel van Bies van Ede

27 december 2019
Met de bundel Wachten tot de wereld rond is keert Bies van Ede weer terug naar de bron, de poëzie.


foto: Conny Kaper

Bies van Ede (1957) debuteerde in 1977 met de dichtbundel Herinnering aan leven. Daarna verschenen zijn eerste kinderverhalen in o.a. Okki, Bobo en Taptoe. In 1985 werd zijn eerste kinderboek uitgegeven, We hebben Sanne even geleend. Hij werd een geliefd kinderboekenschrijver. Van Ede stond enkele jaren voor de klas, werkte als bureauredacteur bij een uitgeverij en was eindredacteur van het Haarlems Dagblad. In 1992 besloot hij om zich volledig op het schrijven te richten. Inmiddels zijn er meer dan 150 (kinder)boeken van zijn hand verschenen. Daarnaast vertaalt Van Ede ook jeugdboeken naar het Nederlands. Hij schrijft eveneens televisie-scenario's, toneelteksten en liedteksten. Liedteksten voor onder andere Rob de Nijs maar ook voor het Haarlemse bandje waarvan hij zanger is.
Met de bundel Wachten tot de wereld rond is is hij weer teruggekeerd bij de bron, de poëzie. Dit resulteerde in deze voldragen bundel.

Eerste druk 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
Boekje, 64 pagina's, gelijmd 21 x 10,5 cm. ISBN/EAN 978-90-76644-94-3 €18,-
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Bejan Matur

door Willem M. Roggeman

11 maart 2019
Bejan Matur behoort tot de bekendste en bij literatuur-liefhebbers meest gewaardeerde dichters in Turkije. Bij de politieke overheid van haar land ligt dat anders. Maar zij heeft intussen ook een internationale faam opgebouwd. Haar poëzie werd in verscheidene talen vertaald en zelf wordt zij geregeld gevraagd als gast op internationale poëziefestivals. Zij publiceerde tot nog toe in Turkije tien werken, negen dichtbundels en een prozaboek dat als literaire journalistiek kan bestempeld worden. Dit boek, Dagin Ardina Bakmak (Kijken achter de berg), handelt over de Koerdische kwestie en verscheen in februari 2011. Er heerste toen in Turkije een nog rustige periode waarin er een vredesproces aan de gang was. Bejan Matur besloot over de PKK-guerilleros te schrijven. Zij trok hiervoor naar het gebied waar de Koerdische vrijheidsstrijders zich schuilhielden en zij had meerdere gesprekken met hen. Deze gesprekken dienden als basis voor dit nog steeds actuele boek over een volk zonder land. Dit boek werd onmiddellijk een bestseller. Er werden meer dan 50.000 exemplaren van verkocht en nadien werden er nog verscheidene clandestiene uitgaven van gemaakt.

Maar sedert het vredesproces door de Turkse overheid werd opgeblazen kreeg Bejan Matur het bijzonder moeilijk, vooral omwille van deze reportage. Zij werd zelfs opgesloten in de gevangenis en werd er gefolterd om haar bronnen prijs te geven. In 2016 besloot zij dan ook het land te verlaten omdat zij zich bedreigd voelde bij al wat zij schreef. Niet alleen was er de mogelijkheid van een proces, maar er werden ook doodsbedreigingen geuit. Zij koos dan ook voor een vrijwillige ballingschap in Londen. Maar zij miste daar de mediterrane levenswijze. Daarom keerde zij in oktober 2017 toch terug naar Istanbul. Sedertdien verdeelt zij haar tijd tussen Istanbul, Londen, Athene en Verona.

Bejan Matur werd op 14 september 1968 geboren in een Koerdisch-Alevisch gezin in de oude Hitietenstad Kahramanmarash in het zuidoosten van Turkije, Koerdisch gebied. Zij studeerde aan het lyceum in de grotere stad Gaziantep en leefde toen samen met haar zusters ver van haar ouders. Haar vader wenste dat zij advocaat zou worden, of anders journalist.

Aan de universiteit van Ankara studeerde zij rechten, maar zij heeft nooit een advocatenpraktijk uitgeoefend. Zij werd diep getroffen door de onrechtvaardige behandeling van de Koerden en andere etnische minderheden in Turkije, wat steeds gebeurde onder het mom van de toepassing van de wet. Ook kwam zij tot de conclusie dat zij als advocaat alleen zou kunnen optreden als verdediger van de mensenrechten, maar dat zij hiervoor over weinig juridische mogelijkheden beschikte.

Al tientallen jaren heerst er een gewapend conflict tussen de Turkse staat en diverse Koerdische opstandige groeperingen. De Koerden verklaren dat zij vrijheidsstrijders zijn tegen de vreemde bezetters van hun land terwijl de Turkse staat hen bestempeld als terroristen en separatisten. Zelf was Bejan Matur tien jaar toen zij in 1978 getuige was van een pogrom op de Alevis in haar geboortestad. De vraag "Waarom doden zij ons?" heeft deze dichteres sedertdien nooit meer verlaten. Dit werd de beladen thematiek van de poëzie van Bejan Matur. In haar gedichten is vaak sprake van pijn, bloed en leed. Gelukkig laat ze zich nooit verleiden tot het schrijven van politiek geëngageerde gedichten, wat haar poëzie immers tijdgebonden en al gauw verouderd zou maken. Bovendien verafschuwt zij de slachtofferrol en streeft zij daarom eerder naar het scheppen van een ruimte om te dromen, een ruimte voor de artistieke creatie, voor hoop en liefde.

Hoewel zij nooit advocaat werd, brengt Bejan Matur als auteur, zowel in haar gedichten als in artikelen, toch een pleidooi voor de mensenrechten in het algemeen, maar ook voor de rechten van de vrouw en de bescherming van andere bedreigde groepen in de samenleving. Reeds tijdens haar studies publiceerde zij poëzie in diverse tijdschriften. Haar gedichten werden toen als "duister en mystiek" bestempeld. Zij schrijft haar gedichten in het Turks, maar de gevoelswaarde en het ritme van de Koerdische taal zijn erin te herkennen.
Vaak wordt god genoemd in deze gedichten, maar steeds volledig met kleine letters geschreven. Men moet de naam god dan ook niet zo zeer lezen in religieuze zin, maar eerder als een zinnebeeld voor het menselijk hart dat verlangt naar vrede, vrijheid en liefde voor de medemens. Dit wordt vooral duidelijk in het gedicht "Ceremoniële gewaden" waar zij schrijft: Misschien is geschiedenis een vergissing, zegt de dichter. De mens zelf is een vergissing, zegt god.

Haar eerste dichtbundel Rüzgar Dolu Konaklar (De wind huilt tussen de herenhuizen) verscheen in 1996 en stond volledig buiten de heersende trend in de Turkse poëzie. Deze sjamanistische poëzie met haar heidense beelden hoorde eerder bij het verleden dan bij het heden. Precies hierdoor trok hij sterk de aandacht. Voor deze bundel kreeg Bejan Matur zelfs verscheidene prijzen.
Haar tweede bundel, Tanri Görmesin Harflerini (God moet mijn handgeschreven brief niet zien) verscheen in 1999 en werd eveneens gunstig onthaald. In 2002 verschenen tegelijkertijd twee bundels, Ayin Büyüttügü Ogüllar (Zonen opgevoed door de maan) en Onün çölünde (In zijn woestijn).

De poëzie van Bejan Matur werd reeds in meer dan twintig talen vertaald, maar er verscheen nauwelijks iets in het Nederlands. Wel trad zij in juni 2002 op tijdens het internationaal poëziefestival Poetry International in Rotterdam. Naar aanleiding hiervan verschenen twee gedichten in Nederlandse vertaling door Ireneus Spit in de bloemlezing "Hotel Parnassus", uitgegeven door De Arbeiderspers in Amsterdam.
In Engeland verscheen in 2003 de bundel In the Temple of a Patient God en bij de uitgeverij Phi in Luxemburg verscheen een Duitse en een Franse bundel.

Bejan Matur wordt geregeld gevraagd om op te treden in het buitenland. Zo leerde ik haar persoonlijk kennen op het internationaal poëziefestival dat in september 2008 in Tel Aviv werd gehouden.

Haar vijfde dichtbundel Ibrahim'in Beni Terketmesi (Abraham verlaat ons) verscheen in maart 2008 en werd door de critici ontvangen als haar voorlopig beste werk. De beeldvorming in dit werk werd ook weer als mystiek beschreven. De dichteres heeft inderdaad een persoonlijke ontologie gecreëerd, die steunt op de Soefi-traditie, die meer dan duizend jaar oud is. In 2009 verscheen Dogunun Kapisi: Diyarbakir (De Poort van het Oosten: Diyarbakir) en een jaar later publiceerde Bejan Matur Kader Denizi (Zee van Geloof), gedichten bij foto's van Mehmet Günyeli. Deze foto's waren eerder te zien op tentoonstellingen in prestigieuze galerieën in Istanbul en Ankara.

Vanaf 2005 schreef Bejan Matur geregeld artikelen in het Turkse dagblad Zaman, maar in 2012 werd zij ontslagen. Zij werkte af en toe mee aan het Engelstalige dagblad Today's Zaman. Zij schreef hoofdzakelijk artikelen over de situatie van de Koerden, maar ook over het problematisch bestaan van de Armeniërs, over actuele politieke gebeurtenissen, minderheidsgroepen, gevangenis-literatuur en de onderdrukking van de vrouw.
Thans werkt zij aan geen enkele krant meer mee.

In haar laatste twee bundels, Son Dag (De laatste berg, 2015) en Ask Olmayan (Liefdesgedichten, 2016) vindt men de typische Koerdische levenssfeer terug in de talrijke natuurbeschrijvingen en in de weergave van de landschappen van Koerdistan, binnen en buiten de grenzen van Turkije. De bergen, de rivieren, de maan, de zon en de plantengroei komen steeds weer in deze verzen voor en bepalen mee het ritme van haar zeggings-wijze, die echter vooral door de wind wordt gedragen. Het valt dan ook onmiddellijk op dat de wind als symbool een primaire rol speelt in deze gedichten. Met haar talrijke allusies op elementen uit de eeuwenoude Koerdische cultuur neemt Bejan Matur een unieke en heel aparte plaats in de hedendaagse Turkse poëzie in.

Eerste druk 100 genummerde en door de auteur en vertaler gesigneerde exemplaren.
Boekje, 54 pagina's, gelijmd 21 x 10,5 cm. ISBN/EAN 978-90-76644-89-9 €18,-
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Verhalen van de zandloper van Guy Commerman

3 februari 2019
Guy Commerman is op 10 januari 2019 overleden terwijl zijn nieuwe bundel “Verhalen van de zandloper” juist was afgerond.

Guy Commerman, een van onze hoog gewaardeerde auteurs bij Kleinood & Grootzeer is op 10 januari 2019 overleden. We zijn daarover ontdaan en verdrietig, want we verliezen daarmee een veelzijdig auteur en bovenal een humoristisch aimabel mens. Hij heeft op vele manieren op deskundige wijze bijgedragen aan de liefde voor, en de verspreiding van de kunst, literatuur en de poëzie in het bijzonder. Op 19 januari hebben we afscheid van hem genomen tijdens de rouwplechtigheid op Schoonselhof te Antwerpen.
Dit verlies komt nog harder aan doordat we juist de voorbereidingen voor zijn derde bundel “Verhalen van de zandloper” bij Kleinood & Grootzeer hadden afgerond en van hem het groene licht hadden gekregen om de bundel te drukken. We putten enige troost uit de wetenschap dat hij een paar dagen voor zijn overlijden de eerste complete bundel nog in handen heeft gekregen.
We zullen de komende tijd nog meer aandacht besteden aan Guy Commerman's nieuwe dichtbundel “Verhalen van de zandloper”.

Gerrit Westerveld, uitgever

Eerste druk 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. Boekje, 62 pagina's, gelijmd 21 x 10,5 cm. ISBN/EAN 978-90-76644-93-6 €18,-
Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug...

Etsen van Peter Oosterbos bij Kleinood & Grootzeer

30 november 2018
De eerste publicatie met etsen van Peter Oosterbos bij Kleinood & Grootzeer, met een luxe uitgave met een originele ets van de graficus in een oplage van 10 exemplaren.

Peter Oosterbos (1947) kreeg zijn opleiding deels aan de Academie St. Joost te Breda en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij verbleef enige tijd in Gent, in het kader van de Belgisch-Nederlandse cultuuruitwisseling. Met een reisbeurs van het Ministerie van Cultuur zijn er veel contacten in Polen geweest.

Van 1976 t/m 2005 was hij docent aan de Academie Sint Joost te Breda aan de afdeling Autonoom/Grafiek, waar hij enkele generaties studenten opleidde in de grafische kunst. Al die jaren had hij regelmatig exposities in binnen- en buitenland en nam hij deel aan groepstentoonstellingen. Zo is hij een levenlang betrokken bij de beeldende kunst en de grafiek in het bijzonder.

Peter Oosterbos over zijn werk:
Zomaar lopen, varen, kijken en eigenlijk niets van plan zijn. Het best gaat dat in de open ruimte, in gebieden die worden aangemerkt als natuur. Tijdens het maken van mijn werk moet dat zoveel mogelijk gaan in de sfeer als hierboven beschreven. Er gelden wel zelf gestelde regels en codes.

Individuele tentoonstellingen
1971 Universiteit -Tilburg - NL
1972 Galerie Konvent - Lier - B
1973 Galerie Kapelhuis - Amersfoort – NL
1974 Galerie Duka - Bad Homburg – D
1974-1977 Galerie Arta - Den Haag - NL
1975 Ministerie van Volkshuisvesting - Den Haag – NL
1975 Gemeentehuis - Oudenbosch – NL
1976 Galerie B.- Cracow – PL
1976 Tongerlohuys - Roosendaal – NL
1977 Gemeente Museum - Maassluis – NL
1977 Galerie 't Klopjeshuis - Borne – NL
1978 Cultureel Centrum - Heereveen – NL
1986 Galerie Kokon - Tilburg – NL
1987 Galerie Kokon - Tilburg – NL
Gevangentoren - Vlissingen – NL
De Beyerd - Breda – NL
Galerie De Reiger - Utrecht – NL
1988 Gray Gallery - Kapellen – B
1990 Tongerlohuys - Roosendaal – NL
1992-1993 Galerie De Verbeelding - Nijmegen – NL
1994 Tongerlohuys - Roosendaal – NL
1997-1998 Kunstkader - Bergen op Zoom - NL
2011 Lijstmakerij P5 - Zwingelspaan - NL

1974-1976 Docent de Beeldenaar Breda – NL
1976-2005 Docent Academie Sint Joost - Breda - NL

Werk in Collecties
Werk in bezit van het Ministerie van Cultuur – NL
Gemeente Roosendaal – NL
Albertina Bibliotheek Brussel – B
Collectie Rabobank – NL
Verder in privé collectie's o.a. in Nederland, België en Polen

Eerste druk 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, waarvan de eerste 10 als luxe uitgave (P15) met een originele gesigneerde en van 1-10 genummerde ets. Boekje, 16 pagina's, genaaid 21 x 21 cm. ISBN/EAN 978-90-76644-92-9 €16,- / €80,-
Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Nieuwe dichtbundel van Bert Bevers

26 oktober 2018
Nederzettingen
is de titel van de nieuwe dichtbundel van Bert Bevers, verschenen bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer. De bundel is verdeeld in drie reeksen: Nederzettingen, Uit de tijd en Gedichten uit een stadje in de heuvels en bevat dertig recente gedichten.
Bert Bevers is een dichter met een brede kijk op zijn onderwerpen en een onmiskenbaar eigen idioom.Bert Bevers (° Bergen op Zoom, 1954) woont en werkt in Antwerpen. Keuzes uit zijn gedichten verschenen in de verzamelbundels Afglans (1997) en Eigen terrein (2013). Werk van zijn hand verscheen in literaire tijdschriften als Ballustrada, Bzzlletin, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Digther, Fleurs du mal, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Hollands Maandblad, Meander, Poëziekrant, De Tweede Ronde, TZUM en Versindaba alsmede in vele bloemlezingen.

Hedwig Speliers schreef over zijn werk in Poëziekrant: ‘In meestal korte taalmodules werkt Bert Bevers met een intellectuele voedingsbodem aan een stoïcijns gekleurd wereldbeeld. Hij doet dit in beheerste, vaste klankrasters. Er zindert vaak een betoverende klank door, klank die je aangrijpt door zijn semantisch rijke impact. Bij het lezen van deze gedichten denk je constant: zo en niet anders moet het.'

Voor meer inlichtingen: www.bertbevers.com

Zijn eerdere bundels bij Kleinood & Grootzeer In de buurt van de wereld, Uit de herinneringen van een souffleur en Arrondissementen zijn nog steeds verkrijgbaar.

Eerste druk 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. Boekje, 42 pagina's, gelijmd 21 x 10,5 cm. ISBN/EAN 978-90-76644-91-2. Prijs € 18,-
Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

 

terug...

Kleinood & Grootzeer verwelkomt Tony Rombouts in haar fonds met de bundel De Gedichten van het Gedicht

15 september 2018
‘De Gedichten van het Gedicht'

De bundel die nu bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer verschijnt bestaat uit twee delen.
In het eerste deel, ‘Op Weg' verwerkt de dichter zijn ervaringen in Sint-Petersburg, vervolgens gaat hij samen met de Muze op bezoek in zes Antwerpse musea en na een intermezzo met drie huldes aan overleden letterkundigen, ondertneemt hij met de algebraïsche onbekenden X, Y en Z een zoektocht naar de essentie van creativititeit.
In het tweede gedeelte, ‘In Zicht' , voert de dichter eerst een dialogisch kat-en-muis-spelletje met het gedicht, waarna het gedicht zelf verklaart op welke manier er poëzie dient geschreven te worden. Het resultaat is verrassend en daardoor is deze bundel een eigenzinnig en zelfstandig werk geworden.

Over Tony Rombouts
Tony Rombouts werd op 7 februari 1941 te Hoboken (Antwerpen) geboren.
Hij is dichter, performer en organisator van haast ontelbare poëziemanifestaties waaronder vijf Nachten van de Poëzie te Antwerpen.
Hij was redacteur van de literaire tijdschriften Stuip, TNT, Trap, Radar, het Tienjaarlijks Tijdschrift en De Auteur.
In 1973 startte hij de Uitgeverij Contramine die tot nog toe 75 dichtbundels heeft gepubliceerd.
Sinds 1980 is hij bestuurslid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, hij was penningmeester, nadien secretaris en voorzitter. Sinds 2015 is hij ere-voorzitter van deze vereniging.
In 1985 was hij medestichter van de Federatie van Europese Schrijversverenigingen, een internationale stichting die regelmatig het Europees Schrijverscongres organiseert.
Van 1982 tot 2001 was hij redacteur informatie bij de stad Antwerpen en publiceerde hij bijdragen en een column over boeken in de stedelijke informatiekrant De Antwerpenaar.
In 1986 en 1987 was hij mede-organisator van het stedelijk STEENFESTIVAL, een drie weken durend festival met dagelijks optredens met pop- en jazzmuziek, chansons, ballet en literatuur.
In 1990 was hij samen met Marcel van Maele de organisator van de Tempel van de Poëzie tijdens de Paulusfeesten te Oostende.
Van 1995 tot en met 2001 was hij ‘Poëzieburgemeester' van Assenede en verzorgde hij het omvangrijke poëziegebeuren tijdens de internationale kunstenfestivals A(rt)SSENEDE.
In 2003 werd hij voorzitter van LiterGra, een vereniging die zich inzet voor de samenwerking van dichters met beeldende kunstenaars en die in de periode 2005-2010, met de overkoepelende titel ‘Hoogland – Laagland', drie portfolio's heeft uitgegeven waaraan 28 grafici en dichters uit Vlaanderen, Zwitserland en Liechtenstein hebben meegewerkt.
In 2004 organiseerde hij het kunstenfestival ‘KASTER LEEST !' in de dorpskom van Kasterlee, met medewerking van tien beeldende kunstenaars en tien dichters.
Als auteur debuteerde hij in 1961 met ‘de makette van de ruimte en de tijd' (poëtisch proza) dat fel opgemerkt werd door Louis Paul Boon. Nadien volgden nog twee publicaties met poëtisch proza en een twintigtal dichtbundels, waaronder: ‘De feodale verzen' (gedichten 1960-1967), ‘Les demoiselles de la mer (zesde druk 1996), ‘Dromende Doler', ‘Carezza Veneziana', ‘Gedichten voor Päivi/Runoja Päiville' (een drietalige dichtbundel in het Nederlands, Engels en Fins), ‘Antwerpen met taal getekend', ‘Het Gruwelpaleis', ‘De witte Wandelaar' (gedichten 1960-2000), ‘Een Dandy' en ‘Château Les Beaux Arts'.
Daarnaast publiceerde hij gedichten bij grafiek van beeldend kunstenaar Niki Faes, verzameld in bibliofiele kunstmappen met als titels: ‘Een hand vol druppels', ‘De geheime garderobe van grafiek en poëzie', ‘Ver hulde woorden' en ‘Autonoom'.
Gedichten van Tony Rombouts werden vertaald en verschenen in tijdschriften en bloemlezingen in het Frans, het Engels, het Duits, het Fins, het Servo-Kroatisch, het Hongaars, het Bulgaars, het Macedonisch en het Roemeens.
Naast poëzieoptredens in diverse Vlaamse steden nam hij deel aan internationale poëziefestivals in Amsterdam, Maastricht, Dublin, Helsinki, Olympia, Stockholm, Struga, Skopje, Haldenstein en Vaduz.
In 2005 werd Tony Rombouts voor de publicatie van ‘Een Dandy', bekroond met de Publieksprijs voor de beste Poëziebundel (in een gezamenlijk initiatief van Rottend Staal en de Contrabas).

Tony Rombouts De Gedichten van het Gedicht
Zijn eerste bundel bij Kleinood & Grootzeer. Eerste druk 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 60 Pagina's, gelijmd, 21 x 10,5 cm. ISBN/EAN 978-90-76644-90-5
Prijs €18,- Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...

terug...

Binnen bereik de vierde bundel van Bert Kooijman bij Kleinood & Grootzeer

28 juli 2018
Kleinood & Grootzeer is vereerd u de vierde* bundel Binnen bereik van Bert Kooijman te mogen aanbieden. In deze bundel komen veel thema's en onderwerpen aan bod die zijn hele oeuvre kenmerken, nog scherper geobserveerd en opvallend helder verwoord. Een bundel die in uw bibliotheek niet mag ontbreken.

*Zijn vorige bij uitgeverij K&G verschenen bundels Aanwezig licht, Slijpsel van tijd en Dichter bij Raveel zijn nog steeds beschikbaar.

Bert Kooijman werd in 1932 geboren in Maren aan de Maas. Hij verloor zijn moeder toen hij nog geen drie jaar oud was en verbleef langdurig in verschillende internaten, eerst bij zusters, later bij broeders. Hij studeerde M.O.-Nederlands in Tilburg, legde zijn doctoraal examen af aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en promoveerde aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
Bert Kooijman debuteerde in 1961 met de gedichtenbundel Koningin zwart van woede en publiceerde daarna nog 19 bundels, alsmede een prozawerk getiteld Verbeelde wegen en een studie over Hugo Claus.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN 978-90-76644-88-2

terug...

Het Japanse keramiekavontuur van
Antoinette van Brussel

19 januari 2018
Verslag van een groeiend misverstand, een botsing van culturen

"How do you do?" "Never mind", antwoordde Sado Hiroshi. 'Het doet er niet toe.'
Negentien jaar later krijgen deze woorden betekenis en waarde als Antoinette op uitnodiging van Sado Hiroshi naar Japan reist om er voor drie maanden als artist in residence in zijn keramiekstudio te werken. Bij aankomst blijkt de studio al bezet.

Schoksgewijs wordt zij geconfronteerd met een totaal andere cultuur en met zichzelf en de grenzen die voor haar gelden. Voor haar doet het er namelijk wél toe!
Deze ervaring is bovenal een aanvaring geworden. Beiden verankerd in zichzelf en in hun eigen cultuur konden ze elkaar niet tegemoetkomen of begrijpen. Na zeven weken is Antoinette de escalerende situatie ontvlucht.

Dit is een verhaal over Oost en West, over klei en keramiek, over kunst en cultuur, over gewoonten en gebreken, over 'anders' en niet over 'beter'.

Antoinette neemt u mee naar Japan. Het wordt koud, kleedt u warm.

Antoinette van Brussel (1948) studeerde in Amersfoort aan de Akademie voor Beeldende Vorming. Tussen 1980 en 2007 werkte ze in haar eigen atelier en maakte ze voornamelijk terracotta beelden. Ze nam deel aan internationale workshops en cursussen. Haar werk werd geëxposeerd in binnen- en buitenland.

Deze geïllustreerde paperback is te bestellen voor €20,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN 978-90-76644-87-5

terug...

Sterrenstof van Daniele Serafini

19 januari 2018
Over Daniele Serafini

De Italiaanse dichter Daniele Serafini wordt door meerdere critici in zijn land beschouwd als de dichter van de verwijdering, van het afscheid nemen. In heel zijn oeuvre is het thema van het vertrekken als een hedendaagse Odysseus voor een onbestemde reis steeds aanwezig. Maar elk vertrek houdt toch ook weer een terugkeer in, zoals hij schrijft in het gedicht De blik van Odysseus op p. 8. Deze drang om steeds weg te trekken van de plek waar hij verblijft, verraadt de onrust van een ontheemde, iemand die zich overal een banneling voelt. Enerzijds is Serafini op zoek naar zijn roots, naar zijn Heimat zoals de titel van één van zijn gedichten luidt.

Maar anderzijds is hij op zoek naar het nog onbekende, betere oord, dat hij "het elders" noemt. Deze dualiteit heeft hij vastgelegd in de titel van de verzamelbundel Tussen de wortels en het elders , die in 2016 is verschenen en met zijn 206 bladzijden een ruim overzicht biedt van de gedichten, geschreven tussen 1986 en 2016. Maar zoals alle interessante dichters is Daniele Serafini niet onder één noemer te vangen. Sommigen noemen hem een symbolist, anderen een impressionist van het woord omdat hij herhaaldelijk zijn toevlucht zoekt in de natuur, maar deze tevens vervormd ziet door de herinnering. Anderen noemen hem dan weer een lyricus omwille van zijn taalgebruik en de innerlijke rijkdom van de dichter, die hij bijna onmerkbaar op de lezer laat inwerken.

Daniele Serafini publiceerde tot nog toe zeven dichtbundels. Bij het lezen van deze bundels stelt men al gauw vast dat een beperkt aantal thema's constant aanwezig is in deze poëzie, en dit vanaf de eerste bundel tot in de laatste. Enkele sleutelwoorden keren telkens weer terug in alle bundels. De meest opvallende zijn: geheugen, verbanning, vergeten, dood, heimwee, grens. Het is geen toeval dat de figuur van Odysseus een belangrijke plaats in zijn poëzie inneemt en ook in deze bundel in het begin en op het einde weer opduikt. Naar dit thema verwijzen woorden als: afscheid, vertrek, scheiding, alsook de werkwoorden "vertrekken" en "terugkeren". Dit heeft er sommige Italiaanse critici toe gebracht als hoofdthema in de poëzie van Serafini "de verwijdering" aan te duiden.

Het komt mij voor dat de poëzie van Daniele Serafini er vooral op gericht is de herinnering aan voorbije ervaringen niet te laten vervagen. Wat ooit eens geweest is, maar waarvan men kan aannemen dat het nooit meer terugkomt, kan alleen maar blijven bestaan in de vorm van een herinnering.

De grens aftasten tussen het zich blijven herinneren en het vergeten is de activiteit van deze dichter, die telkens weer in zijn gedichten poogt de reeds vervagende herinneringen vast te leggen vooraleer ze helemaal oplossen in de nevels van het verleden. In nagenoeg alle gedichten roept Serafini momenten uit het verleden op, die hij alleen maar door middel van de poëzie voor verdwijnen kan behoeden.

Het autobiografisch karakter van vele gedichten is onmiddellijk herkenbaar. Het begint in deze bloemlezing reeds meteen in het eerste gedicht, dat Daniele Serafini aan zijn vader heeft opgedragen. De dichter werd op 11 januari 1952 geboren in Emilia-Romagna in het noordoosten van Italië als zoon van een militaire piloot, die vooral tijdens de tweede wereldoorlog actief was. In het gedicht Terug naar Campoformido roept de dichter deze vaderfiguur op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Daniele Serafini thans directeur is van het Francesco Baracca Luchtvaart Museum. Hij heeft bovendien de leiding van de stedelijke dienst voor het tentoonstellingsbeleid in musea en kunstgalerieën van het stadje Lugo, gelegen tussen Bologna en Ravenna.

Hij studeerde Letteren en Wijsbegeerte aan de universiteit van Bologna. Op het eind van de jaren tachtig verbleef hij twee jaar in Engeland, Wales en Ierland. Daarna studeerde hij nog Frans aan de universiteit van Caen in Frankrijk en ten slotte Duits aan de universiteiten van Wenen en Heidelberg.

In het gedicht Crawl voor Dora verwijst Serafini naar Dora Markus . Dit is de titel van één van de mooiste gedichten van Eugenio Montale, de Italiaanse dichter die in 1975 de Nobelprijs voor Literatuur ontving. Dit gedicht van Montale is geïnspireerd door een geheimzinnige vrouw. In het begin wordt Porto Corsini vermeld, dat gelegen is op 38 km van Lugo, de woonplaats van de dichter Daniele Serafini, die geregeld bij Porto Corsini in zee gaat zwemmen.

Het gedicht Op de heuvels heeft Serafini opgedragen aan twee bevriende Ierse dichters, Gabriel Rosenstock en William Wall. In de laatste strofe van dit gedicht verwijzen de woorden "rozenstruik" en "muur" naar de familienaam van de Ierse dichters.

Het gedicht Ulricht is opgedragen aan de nagedachtenis van Giovanni Nadiani, een Italiaanse dichter in het Romagnola-dialect, die hij goed kende als mederedacteur van het tijdschrift Tratti.

In het gedicht Heimat verwerkt Serafini herinneringen aan zijn kindertijd. Zo begint dit gedicht met twee versregels in dialect. Dit waren de eerste dialectwoorden die hij als klein kind hoorde. De eerste versregel is geschreven in het dialect van Friuli. "El mi frut" betekent "mijn klein kind" . De woorden "stelutis alpinis" betekenen "Alpensterren" en komen voor in een liedje uit de Eerste Wereldoorlog, dat zijn moeder vaak voor hem zong. De tweede versregel is in het Romagnolo-dialect en betekent "de hemel, het donker, het paradijs".

In versregel 16 komt "il galateo in bosco" voor, dat verwijst naar een handboek voor de etiquette, geschreven door Giovanni della Casa Galateo. Maar "Galateo in bosco" is tevens de titel van een dichtbundel van Andrea Zanzotto, één van de belangrijkste Italiaanse dichters uit de 20ste eeuw.

Voor zijn bundel Eeuwig roept de zee kreeg Daniele Serafini een eervolle vermelding bij de toekenning van de belangrijke literaire prijs Eugenio Montale. Benevens zijn poëtisch oeuvre schreef hij ook twee prozawerken, namelijk de roman Café Hawelka (1995), geïnspireerd door het gelijknamige koffiehuis in Wenen, en de novelle Il Maggiore Harris (1996).

Hij was redactielid van twee literaire tijdschriften: Origini en Tratti . Zijn gedichten werden in verscheidene landen vertaald. Zelf heeft hij poëzie vertaald van de Franse dichter Bruno Cany, van de Britse dichter Harry Guest en van de Ierse dichters Theo Dorgan, Sean Dunne, Fred Johnston, Gabriel Rosenstock en William Wall. Tot drie maal toe kwam Daniele Serafini op de shortlist voor een belangrijke literaire prijs in Italië, maar die zouden hem telkens ontglippen. De eerste keer was met de bundel Keltisch landschap , waarmee hij in aanmerking kwam voor de prijs Diego Valeri , die jaarlijks wordt toegekend voor het beste debuut. In 2013 werd hij genomineerd voor de Internationale Prijs Città di Marinero in Palermo en ten slotte kwam hij met Eeuwig roept de zee in aanmerking voor de zeer belangrijke prijs Eugenio Montale , die was opgericht door Maria Luisa Spaziani, een weduwe van de Nobelprijswinnaar.

In het boeiende oeuvre van Daniele Serafini is er vaak sprake van archetypes, van leven en dood, van begin en einde, maar hij schept in zijn gedichten een eigen, weliswaar herkenbare, wereld waarin hij zich vooral kritisch opstelt tegenover de hedendaagse maatschappij en levenswijze, maar vooral tegen de hedendaagse mythes die door sommige politici in het leven worden geroepen.

Daniele Serafini heeft eraan gehouden zijn dankbaarheid te betuigen tegenover Tiziana Calà en Giulia Falcini, twee studenten aan de Scuola di Lingue, Traduzione e Interpretazione, dit is de faculteit voor Vertalingen op de Campus van Forli, verbonden aan de universiteit van Bologna, voor hun medewerking bij de voorbereiding en de samenstelling van deze bundel. Het was trouwens aan dezelfde Scuola dat de dichter en vertaler Giovanni Nadiani (1954-2016) doceerde, aan wie Serafini in deze bundel het gedicht "Ulricht" heeft opgedragen. Giovanni Nadiani heeft als germanist ook vier dichtbundels van mij in het Italiaans vertaald. Bij de uitgeverij Mobydick in Faenza, waarvan hij trouwens zelf medeoprichter was, bracht Nadiani drie dichtbundels van mij onder, namelijk L'invenzione della tenerezza (1995), L'utile della poesia (2004) en Blue Notebook (2007), deze laatste was een CD waarop hij samen met mij de gedichten las, met een tekstboekje in twee talen. Na de onverwachte dood van Guido Leotta (1957-2014), de directeur van de uitgeverij Mobydick, bracht Nadiani nog een vierde bundel, Appunti per una poetica del tempo (2015), bij de uitgeverij Carta Canta in Forli. Bij de uitgeverij Mobydick in Faenza verschenen ook de eerste vijf bundels van Daniele Serafini, Paesaggio celtico (Keltisch landschap, 1993), Luce di confine (Grenslicht, 1993), Eterno chiama il mare (Eeuwig roept de zee, 1997), Dopo l'amore (Na de liefde, 2004) en Quando eravamo re (Toen we koningen waren, 2012). Nadat deze uitgeverij in 2014 werd opgeheven door het overlijden van de directeur verschenen de volgende twee bundels van Daniele Serafini, Polvere di stelle (Sterrenstof, 2016) en Tra le radici e l'altrove (Tussen de wortels en het elders, 2016) bij de uitgeverij L'Arcolaio in Forli. Deze laatste bundel heeft als ondertitel "Gedichten 1986-2016" , telt 160 bladzijden en bevat een keuze uit de vorige zes bundels, aangevuld met enkele nieuwe gedichten.

Daniele Serafini heb ik leren kennen tijdens het derde internationaal poëziefestival dat door de uitgeverij Mobydick, of liever door zijn directeur Guido Leotta, in Faenza in 1993 werd georganiseerd. Sedertdien hebben wij elkaar nog een paar keer ontmoet, maar wij bleven verder met elkaar in contact dank zij dat wondermiddel van de email, waarbij je nog dezelfde dag antwoord krijgt, waar je vroeger twee weken moest wachten om een brief terug te ontvangen.

Ik herinner mij dat alle deelnemers aan het festival in 1993 door Serafini werden uitgenodigd in zijn woning in Lugo, waar dranken en hapjes klaar stonden. Ook Guido Leotta en Giovanni Nadiani waren daarbij. Beiden hebben ons echter intussen op een wrede manier verlaten. De eerste werd op straat door een hartaanval geveld. De tweede streed een jaar lang tegen kanker. Maar Serafini en ik bleven elkaar al die jaren opzoeken, in onze dichtbundels.

Willem M. Roggeman

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN 978-90-76644-85-1

terug...

Kleinood & Grootzeer verovert Italië

26 januari 2018
De door Kleinood & Grootzeer uitgebrachte bundel met in het Nederlands vertaalde gedichten van Daniele Serafini wordt besproken in een Italiaanse krant...

 

terug...

De stadswallen van Kilfinane van Gabriel Rosenstock

19 januari 2018
Over Gabriel Rosenstock

De Ierse dichter Gabriel Rosenstock heeft een merkwaardige evolutie doorgemaakt, die ertoe heeft geleid dat hij nu in literaire kringen over de hele wereld bekend is. Hij wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste dichter in de Ierse taal, maar ook als iemand die voortdurend de grenzen van de poëzie verlegt. Al vele jaren getuigt hij van een onverdroten werklust met als resultaat dat hij reeds meer dan honderdzestig titels heeft gepubliceerd, met eigen werk of vertalingen, nagenoeg allemaal geschreven in het Gaelic, de eeuwenoude Keltische taal die met uitsterven was bedreigd tot de Ierse republiek, bij het uitroepen van de onafhankelijkheid op 6 december 1921 de oude volkstaal weer in ere herstelde. Het Iers is verwant met het Schotse Gaelic, het Welsh en het Bretons.

Tot en met de zestiende eeuw werd het Iers door nagenoeg iedereen in Ierland gesproken. Daarna verboden de Engelse bezetters het gebruik van deze taal en werd het Engels als algemene voertaal ingevoerd. Ierland telde aanvankelijk zeven miljoen inwoners, maar door de hongersnood en de daaraan verbonden emigratie in het midden van de negentiende eeuw viel de bevolking terug tot drie miljoen. Thans zijn er opnieuw bijna vijf miljoen inwoners, waarvan 70.000, vooral op het platteland, het Gaelic als dagelijkse omgangstaal gebruiken. Het Iers is echter een verplicht vak in alle lagere scholen geworden.

Gabriel Rosenstock werd op 29 september 1949 geboren in het stadje Kilfinane, gelegen in het graafschap Limerick, in zuidwest Ierland, als zoon van een Duitse geneesheer uit Schleswig-Holstein, die het naoorlogse Duitsland is ontvlucht. Zijn moeder was een Ierse verpleegster uit Galway. Hij werd het derde kind uit een gezin met zes kinderen en hij was het eerste kind van dit gezin dat in Ierland werd geboren.

Rosenstock schreef heel wat autobiografische gedichten, zoals "De spreekkamer van mijn vader", dat over de dokterspraktijk van zijn vader handelt en dat in deze bundel werd opgenomen. Aan zijn geboortestad Kilfinane heeft hij verscheidene gedichten gewijd, waarvan men er ook een paar in deze vertalingen zal aantreffen.

Hij studeerde aan het University College in Cork, waar hij in het begin van de jaren zeventig deel uitmaakte van de dichtersgroep Innti, die zich tot doel stelde het Gaelic te laten evolueren van een landbouwerstaal tot een cultuurtaal, maar ook tot een taal die opstandig kan klinken, zowel op politiek als op sociaal gebied. Deze dichter heeft bewezen dat de Ierse taal het snelste middel is om, zonder de liefde voor eigen land en taal te verwaarlozen, te evolueren naar een kosmopolitische levensvisie, die hem verheft boven het beperkende Keltisch nationalisme maar ook boven de Engels- Ierse navelstaarderij. Deze literaire duizendpoot publiceerde ook romans, essays, toneelwerken, en zowel proza als poëzie voor kinderen. Als dichter beoefent hij allerlei genres, van de ballade tot de haiku of de canto. Zijn belangstelling gaat uit naar de Indische wijsbegeerte maar even goed naar de oude beschavingen van Azteken en andere volkeren in Centraal- en Zuid-Amerika.

Zijn poëzie valt op door de ongebruikelijke onderwerpen, het boeiende woordenspel, de vaak gewaagde, ongeremde speelsheid van zijn verbeelding. Hij is een dichter die niet zozeer zoekt naar de waarheid, maar die onderzoekt wat de waarheid zou moeten zijn. Zijn eerste dichtbundel, Susanna sa Seomra Folctha (Susanna in de Badkamer), verscheen in de herfst van 1973. Dit was een bundel met een wilde verbeelding, erotisch geladen, barstend van een onbedwingbare nood om uit te dagen zowel in de gebruikte stijl als in de onderwerpen. Hier was meteen een zelfzekere dichter aan het woord, die een vernieuwing van de poëzie in het Gaelic aankondigde. Deze bundel was dan ook een verfrissend verschijnsel in het landschap van de folkloristische en pastorale literatuur die tot dan in het Gaelic werd geschreven.

Gabriel Rosenstock heeft echter steeds een grote belangstelling getoond voor etnische culturen over de hele wereld. Hij kiest steeds de kant van de kleine taalgebieden, van marginale volksstammen, van de uitgestotenen en van de bedreigde ecosystemen. Zijn belangstelling zowel voor het lokale als voor het wereldwijde leiden tot een vreemde vermenging in zijn gedichten.

In meer recente bundels als Syojo (2001), Bliain an Bhandé (Het jaar van de godin, 2008) en Sasquatch (2013) is de invloed van het Verre Oosten duidelijk merkbaar. Reeds heel vroeg bleek zijn belangstelling voor Japanse kunst en esthetica. Hij is thans de belangrijkste beoefenaar van de haiku in Ierland. Vreemd genoeg is de haiku verwant met heel oude Ierse dichtvormen. De poëzie van Rosenstock zit boordevol met verwijzingen naar de dieren- en de plantenwereld, vooral in zijn haiku's en in zijn verzen voor kinderen. Maar hij streeft ook naar een innerlijke bevrijding die hij vindt in de oosterse mystiek. Zijn levensvisie sluit nauw aan bij het Boeddhisme, dat trouwens talrijke sporen in zijn gedichten heeft nagelaten.

Tegelijkertijd tast Rosenstock de grenzen af van de mogelijkheden van de Ierse taal en poëzie. Net als Yeats vertegenwoordigt hij het beste uit de Ierse traditie, maar hij combineert deze met een grote kennis en openheid voor wat elders in de wereld, en dan vooral in de Indische poëzie en filosofie, aan de gang is. Geen wonder dan ook dat Gabriel Rosenstock op talrijke internationale poëziefestivals werd uitgenodigd, zowel in India en Pakistan, als in Japan, Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika, Australië en over nagenoeg heel Europa.

Behalve als dichter is Gabriel Rosenstock bijzonder actief als vertaler vanuit het Engels naar het Iers en vanuit het Gaelic naar het Engels. Zo heeft hij o.m. een keuze uit de poëzie van de Ierse Nobelprijswinnaar Seamus Heaney in het Gaelic vertaald. Bovendien speelt hij ook in het literaire leven in Dublin en elders in de wereld een belangrijke rol. Hij was jarenlang voorzitter van de Stichting Poetry Ireland. Hij is levenslang erelid van de Ierse Vereniging van Vertalers en Tolken. Erelid van de Europese Haiku Vereniging. Doceerde het schrijven van haiku's aan de Schule für Dichtung in Wenen en op het literaire festival in Haiderabad. Hij ontving trouwens een medaille voor verleende literaire diensten in Pakistan. Lid van de Adviescommissie voor Poetry India. Corresponderend lid van de Griekse Vereniging van Letterkundigen. Lid van Keltisch Boeddhisme. Ten slotte is hij lid van de Aosdána, de Ierse Academie voor Letteren en Kunsten.

Tot nog toe publiceerde Gabriel Rosenstock zeventien dichtbundels in het Gaelic. Maar daarnaast verschenen in Ierland en Engeland verscheidene bundels met vertalingen van zijn gedichten, zoals Portrait of the Artist as an Abominable Snowman, vertaald door Michael Hartnett en Jason Sommer, verschenen in 1989 bij Forest Books in Londen. In Ierland verschenen ook tweetalige bloemlezingen uit zijn werk, met een keuze uit zijn vroeger werk, aangevuld telkens met nieuwe gedichten, zowel in Gaelic als in het Engels.

Zo verschenen in 2005 Rogha Dánta/Selected Poems en in 2014 Margadh na Míol in Valparaiso/ The Flee Market in Valparaiso, vertaald door Paddy Bushe en geselecteerd door Cathal O Searcaigh. Deze laatste bloemlezing bevat een keuze uit zeventien bundels, gaande van zijn debuutbundel Susanne sa Seomra Folctha/ Susanna in the Bathroom (1973) over Tuirlingt/Descent (1978), Ní Miam Léi an Fhilíocht níos mó/She Has Gone Beyond Poetry Now (1993), Bliain an Bhandé/Year of the Goddess (2007) tot Sasquatch (2013).

Het is de grote verdienste van Gabriel Rosenstock dat hij niet alleen een frisse, heel originele poëzie schrijft, maar dat hij er bovendien in geslaagd is een eeuwenoude taal, die in een strak keurslijf zat, heel soepel te hanteren zodat het Gaelic de indruk wekt een nieuwe, heel moderne taal te zijn. Dat hij Seamus Heaney in het Iers heeft vertaald, bewijst dat hij vast overtuigd is van de toekomstmogelijkheden van de Ierse taal.

Willem M. Roggeman

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN 978-90-76644-84-4

terug...

Kleinood & Grootzeer verwelkomt Frank Pollet in haar fonds met zijn nieuwe dichtbundel bundel Turbulenties!

12 november 2017
Turbulenties! is de eerste bundel van Frank Pollet bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer. Een welkome aanwinst in het fonds van de uitgeverij waar we blij mee zijn. Het is de twaalfde dichtbundel in het uitgebreide en veelzijdige oeuvre van de auteur.
Frank Pollet (1959) is koers- en auto- liefhebber, ezelvriend en literaire duizendpoot. Met of zonder echtgenote schrijft hij poëzie voor volwassenen, educatief en journalistiek werk, theaterstukken, kinder- en jeugdboeken, reportages, liedjesteksten en musicals.
Zijn werk werd bekroond met onder meer met de Prijs van de Kinder- en jeugdjury, de poëzieprijzen van Blankenberge, Harelbeke en Meerendree, de Cultuurprijs Sint- Niklaas en de Troffee LEEs 17 voor Kierewieleke.

De eerste druk van de dichtbundel verschijnt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren en is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN 978-90-76644-86-7

terug...

Zojuist verschenen de nieuwe dichtbundel
Zwaartekracht
van Joris Denoo

22 juli 2017
Met uitzondering van Torhout, vers aan huis, een bundel gedichten over zijn geboortestad die hij in 2010 op uitnodiging publiceerde, is het inmiddels al tien jaar geleden dat Joris Denoo nog iets van zich liet horen in poëtische boekvorm. Zwaartekracht bundelt poëzie met een specifiek thema, gebaseerd op persoonlijke ervaringen. De goede lezer zal tussen de regels wel degelijk ontdekken waar het over gaat. Overigens behandelde de auteur deze thematiek ook al in enkele jeugdboeken (Vallen en opstaan, Een blauwe plek).

Diverse gedichten verschenen in de loop der jaren in literaire bladen (o.a. een cyclus in het Nieuw Wereld Tijdschrift) of werden met een nominatie of bekroning onderscheiden.

Joris Denoo (°1953, Torhout) publiceerde naast poëzie ook columns, verhalen, essays, theater-teksten en jeugdboeken. Hij won voor die genres o.a. de Guido Gezelle Poëzie Prijs Brugge, de Toneel Schrijf Prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde, Gent en van de provincie West-Vlaanderen, een Essay Prijs van diezelfde Koninklijke Academie, de Jeugdboeken Prijs van de Stad Tielt en diverse prijzen en nominaties voor verhalen, voornamelijk in Nederland.

Hij schreef het scenario voor de volksfilm Tine, een mokkel van haar sokkel en werkte intens mee aan Kameleon, Verrekijker en Kweetet.

In 2017 verscheen ook Verlichte gedichten, een leerboek voor jongeren en hun opleiders over omgaan met poëzie.

De eerste druk van de dichtbundel verschijnt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren en is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN 978-90-76644-83-7

terug...

Nieuwe dichtbundel
“Wat het raadsel achterlaat”
van Guy Commerman verschijnt 1 juni 2017

15 mei 2017
Donderdag 1 juni 2017, om 20:00 uur, presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de nieuwe dichtbundel “Wat het raadsel achterlaat” van Guy Commerman in Literair Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24, 2000 Antwerpen.
Dichter Erick Kila leidt de bundel in. Guy Commerman zal gedichten uit zijn bundel voorlezen. Frank De Vos zorgt voor de muzikale omlijsting.
Daarna is er gelegenheid om van gedachten te wisselen en het glas te heffen. Guy Commerman is graag bereid om een persoonlijke opdracht in de bundel te schrijven.

Over het werk van Guy Commerman
Guy Commerman (° 1938): medestichter van literair tijdschrift Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschift (eind 1983) - publiceerde poëzie, verhalen, aforismen en essays in talrijke literaire tijdschriften: Gierik & NVT, Deus ex Machina, De Brakke Hond, Raster, Weirdo's, Opspraak, SchoonSchip, Sources, Archipel, Septentrion… Hij is tevens plastisch kunstenaar, ettelijke onderscheidingen (Jeune Peinture Belge, Prijs voor schilderkunst stad Knokke, Europaprijs Stad Oostende ); meer dan 100 tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Inleider van tientallen tentoonstellingen.

In 1983 ontving hij de Schaapprijs voor zijn humanistische inzet voor de verdediging van het vrije woord (radio, tv, Vrijuit in humanistisch perspectief) en zijn interdisciplinaire benadering van schoonheid (proza, essay, poëzie, plastische kunsten, illustraties, liederen). Organisator van tientallen individuele en collectieve poëzievoorstellingen in Vlaanderen, Nederland, Brussel en Wallonië.

Hij publiceerde 13 dichtbundels. De eerste verscheen in eigen beheer in 1968 (Ik, jij, hij).

Over Wat het raadsel achterlaat
Guy Commerman stelt vast dat door de overvloed aan communicatiemogelijkheden de mens langzamerhand in een virtuele wereld vertoeft, verdwaalt en dat het wérkelijke, voelbare contact, de solidariteit op de achtergrond verdwijnen. Alleen wat het scherm (dat afstand én nabijheid tegelijk aanbiedt) ons meedeelt lijkt primordiaal. De functie van onze échte zintuigen (horen, zien, voelen, proeven...) begint af te botten. Commerman wil met deze reeks gedichten de frêle, tedere, overwogen, maar ook speelse aanrakingen van hand, hart en geest in ere herstellen. De woorden willen aftasten, de zinnen willen prikkelen. Leestekens worden weer leeftekens.

De eerste druk van de dichtbundel verschijnt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren en is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN: 978-90-76644-82-0

terug...

Bericht van de modernen van Erick Kila

30 januari 2017
Zondagmiddag 26 februari 2017 van 14 tot 16 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de nieuwe dichtbundel Bericht van de modernen van Erick Kila in Café Hier, Mallemolen 39, 2585 XG Den Haag. Toegang gratis.
Uitgever Gerrit Westerveld houdt de bundel ten doop en omdat modern tijdloos is, laten ‘The Tickets' de Sixties en Seventies subtiel herleven in songs bij gitaar en basgitaar. Waarna moderne hapjes en tijdloze drankjes.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen
Zie ook de fondslijst...
ISBN/EAN: 978-90-76644-80-6  

Bericht van de modernen van Erick Kila is de derde bundel van deze dichter bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer Deze minimalistische bundel is een zoektocht naar verwachtingen en dingen die een rol spelen. De oogst verraadt de toestand van de wereld.

het is lente

de varkens zijn aan het werk

de mensen zitten op hun tak

en vogels fluisteren

ze zijn gek  

Erick Kila (Den Haag, 1954) werkte als leraar en was jarenlang journalist en criticus bij de Haagsche Courant. In 1984 debuteerde hij met de gedichtenbundel Analyse van een landschap in de Seismogramreeks van Ad den Besten. Daarna publiceerde hij romans, poëziebundels en jeugdboeken. Hij schrijft ook theaterteksten.
Hij is redacteur van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en medewerker van De Auteur/De Boekhouding.

terug...

De enige koningen van IJsland van Sigurdur Pálsson

Vertaald door Willem M. Roggeman
Een première voor Pálsson en Kleinood & Grootzeer, namelijk de eerste bundel van Pálsson in het Nederlands en de eerste vertaalde buitenlandse bundel uitgegeven door Kleinood & Grootzeer.

10 december 2016
Donderdag 5 januari 2017 om 20 uur presenteert uitgeverij K&G de bundel De enige koningen van IJsland van dichter Sigurdur Pálsson vertaald door Willem M. Roggeman in Washboard Art & Jazz Café, Brusselstraat 5, 2018 Antwerpen. (Tegenover het nieuwe Gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats,)
Willem M. Roggeman en Guy van Hoof lezen jazzgedichten voor in het kader van de expositie met werk van de kunstenaar Paul Turkry  rond het thema Jazz.
Daarna is er gelegenheid om het glas te heffen.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

Over de dichter:
Sigurdur Pálsson behoort tot de bekendste en meest gewaardeerde IJslandse dichters, zowel in eigen land als daarbuiten. Aanvankelijk wees nochtans niets erop dat hij een belangrijke rol zou spelen in het literaire leven van zijn land. Hij werd geboren op 30 juli 1948 in het landelijke Skinnastadur, een afgelegen oord in het uiterste noordoosten van het eiland. Daar bracht hij zijn kinderjaren door in een hoeve naast een kerk. Zijn vader was dominee. De kleine Sigurdur heeft nooit een basisschool bezocht. Zijn vader en ook zijn moeder, een domineesdochter die in Engeland en Denemarken had gestudeerd, waren zijn onderwijzers. In het gedicht Kinderstreken , dat in deze bundel is opgenomen, beschrijft de dichter op een vrij realistische wijze zijn vlegeljaren. Ook in zijn tweede boek met memoires Bernskubók (Boek van de kindertijd, 2011) beschrijft hij zijn jaren in Skinnastadur.
Bij de geboorte van hun zoon Sigurdur was de vader (1898-1974) 50 jaar en zijn moeder (1905-1983) was 43 jaar. Hij was een laatkomertje, die volgde op een zus (geboren in 1933) en drie broers (1934, 1938 en 1943). Zijn geboorte kwam vier jaar nadat IJsland zich had kunnen ontworstelen aan de jarenlange voogdij van Denemarken en een onafhankelijke republiek was geworden. De eerste immigranten waren de Vikings, die in de negende eeuw uit Noorwegen kwamen. Later volgden inwijkelingen uit Schotland en Ierland. Deze Keltische invloed zou leiden tot het ontstaan van de typisch IJslandse literaire vorm van de saga, waaraan Pálsson drie gedichten zal wijden. De IJslandse taal verschilt hierdoor ook van de andere Scandinavische talen. Bij de laatste volkstelling in 1951 telde IJsland 329.100 inwoners. Reykjavik heeft 120.000 inwoners en wanneer men er aangrenzende gemeenten bijtelt, komt men tot een bevolking van bijna 200.000 inwoners. Dit betekent dat twee derden van de nationale bevolking in of bij de hoofdstad wonen.


Sigurdur Pálsson en Willem M. Roggeman

In 1962, toen Sigurdur Pálsson 14 jaar was, reisde hij alleen naar Reykjavik. Hij huurt er een kamer en studeert aan het lyceum, het Menntaskólinn, de oudste en meest prestigieuze onderwijsinstelling van de stad. Hij zou daar vijf jaar verblijven en in 1967 behaalt hij op 19-jarige leeftijd zijn einddiploma. In 1966 gaat zijn vader met pensioen en zijn ouders verhuizen naar Reykjavik. In het lyceum werden vijf vreemde talen aangeleerd: Deens, Engels, Duits, Latijn en Frans. Vreemd genoeg legde Sigurdur zich niet in het bijzonder toe op het Deens of het Engels, zoals de meeste van zijn klasgenoten, maar wel op de laatste en dus op deze school minst belangrijke taal, het Frans. Zijn lerares was Vigdis Finnbogadóttir, die later de eerste vrouwelijke president van IJsland zou worden.
In de herfst van 1967 vertrekt Sigurdur Pálsson alleen naar Parijs waar hij zich gedurende één jaar zal toeleggen op de studie van de Franse taal. Van oktober tot december 1967 volgt hij een cursus in Toulouse, een stad die hem beviel. Van januari tot juni 1968 volgt hij verder lessen in de Franse taal in Parijs. Hij komt er meteen terecht in de studentenrevolte van mei 68. Nadien studeert hij aan het Institut d'Etudes Théâtrales en moderne literatuur aan de universiteit Paris-Sorbonne III. Hij behaalt er in 1974 het Masterdiploma en het DEA, diploma voor gevorderde studies, het eerste deel van het doctoraat. Hij heeft er niet alleen toneel, maar ook filmkunst gestudeerd. In het filmmilieu leerde hij een landgenote kennen, Kristin Jóhannesdóttir kennen, die zijn vrouw zal worden. Zij zou een loopbaan opbouwen als de belangrijkste filmproducer en regisseur van IJsland.
In 1974 zou Sigurdur Pálsson naar Reykjavik terugkeren omdat hij was uitgenodigd om gedurende drie jaar les te geven in het nieuwe door de Staat opgerichte Conservatorium voor Dramatische Kunst. Dat jaar overlijdt zijn vader. Hij publiceert er in 1975 zijn eerste dichtbundel Ljóô vega salt (Gedichten in evenwicht). Het daarop volgende jaar wordt zijn eerste toneelstuk opgevoerd in het Studententheater. Tijdens de zomermaanden werkt hij als gids voor toeristen in IJsland en in de jaren 1978 tot 1982 is hij gids voor IJslandse toeristen in Spanje. Van 1977 af verblijft Pálsson opnieuw in Frankrijk waar hij ook lessen volgt in filmkunst aan de CLCF om in 1982 definitief naar IJsland terug te keren.
In het buitenland is Sigurdur Pálsson vooral bekend als dichter. Zijn poëzie werd trouwens vertaald in meer dan twintig talen. Het spreekt vanzelf dat hij vooral in Frankrijk veel aandacht krijgt. Zo verscheen in 1993 een omvangrijke tweetalige keuze uit zijn poëzie onder de titel Poèmes des hommes et du sel bij de prestigieuze uitgeverij La Différence in Parijs. In Spanje verscheen in 2008 de bundel Vientos y nubes en in 2014 verscheen in Engeland de tweetalige bundel Inside Voices Outside Light . Verder verschenen twee bundels in Italië, één in Bulgarije en twee bundels in India. Hij wordt ook geregeld naar internationale poëziefestivals in het buitenland gestuurd. Zo leerde ik hem in 2008 kennen op het internationaal poëziefestival in Tel Aviv waar wij vrienden werden. Maar in eigen land heeft Sigurdur Pálsson op zoveel gebieden successen behaald dat hij bij ons alleen maar met Hugo Claus kan vergeleken worden. Benevens vijftien dichtbundels schreef hij drie romans, elf toneelstukken, drie delen memoires, vertaalde hij 25 romans uit het Frans en twee toneelstukken uit het Engels en was hij ook nog actief als cineast.

 

terug

“Tot de stenen wortel schieten” derde bundel van Philippe Cailliau bij Kleinood & Grootzeer

22 augustus 2016
Zaterdagmiddag 24 september 2016 om 14.00 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de nieuwe dichtbundel “Tot de stenen wortel schieten” van Philippe Cailliau
in zaal Forum van de bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7, 8400 Oostende.
Bart Plasschaert, schepen bevoegd voor cultuur te Oostende en Gerrit Westerveld, uitgever, heten het publiek welkom en houden de bundel ten doop. Dichter Paul Rigolle (Poëzieprijs van de stad Oostende 1998) zal de bundel inleiden en Philippe Cailliau draagt enkele gedichten voor.
Na de voorstelling is er gelegenheid om van gedachten te wisselen en het glas te heffen. De dichter is graag bereid om een persoonlijke opdracht in de bundel te schrijven.
Wilt u uw komst a.u.b. aanmelden via: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of gerrit@gwesterveld.demon.nl

Philippe Cailliau publiceerde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een zevental dichtbundels die hun basis vonden in de hermetische poëtica. Toen werd het lange tijd stil: de dichter zat in een literaire impasse en had bovendien jarenlang gezondheidsproblemen. Moeizaam en traag vond hij zijn creatieve krachten terug. In 2013 werd de lange poëtische stilte uiteindelijk doorbroken met “Het boek nul” , dat zowel een (her)start van nul betekende, als een poëtische afrekening was met de diverse verschijningsvormen van pijn, ondergaan tijdens de vele operaties van de voorbije jaren. Al in 2014 volgde, bij Kleinood & Grootzeer, de bundel “Niets verloren” , die een breder spectrum van thema's exploreerde: jeugd, twijfel en onzekerheid, dood, werkelijkheid en illusie, de zingeving van het bestaan … .

En nu, in 2016, 41 jaar na zijn debuut, publiceert Philippe Cailliau zijn tiende bundel: “Tot de stenen wortel schieten” . De “tot” in de titel drukt de niet aflatende wil tot schrijven van de dichter uit: de impasse is voorbij. De schrijver zal creatief actief zijn tot de stenen wortel schieten. Vanaf nu zal het positieve elan zijn literaire productie bepalen.De gedichten in “Tot de stenen wortel schieten” zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is ook het ruimste en benadert verschijnselen als groei, agressie, liefde, hoop, chaos, identiteit en de existentiële vragen hierrond. Het is het gedeelte dat focust op de “condition humaine”. Dan volgen een korter hoofdstuk over taal, metataal, communicatie, fenomenen waarmee Philippe Cailliau al sedert zijn eerste bundels experimenteert, en een over oorlog en dood. De bundel wordt afgesloten met twee reeksen gedichten die in die zin autobiografisch zijn, dat ze ingaan op het feit dat de dichter, na tientallen jaren in het Brusselse te hebben gewoond, afscheid neemt van deze stad, en nu is gaan leven en schrijven in de kuststad Oostende – die hem geïnspireerd heeft tot een rijke en boeiende cyclus over zee en intensief (over)leven. Verhuizen, afscheid nemen, opnieuw beginnen, leven.

Steeds belangrijker in de prosodie worden de ritmiek, het klankbeeld en vooral de muzikale cadans in het gedicht, die van de lyriek van deze dichter een bezwerende levens- en schrijfdaad maken. De jongste poëzie van Philippe Cailliau is geëvolueerd van hermetisch en experimenteel naar beheerst en contemplatief, maar ze blijft beeldrijk, uitnodigend en kleurrijk. Renaat Ramon verwoordt het treffend, wanneer hij in zijn bespreking van “Niets verloren” (in De Geus , 2016/1) stelt: “Deze poëzie, hoewel eigenzinnig en geconcentreerd, is ogenschijnlijk van een onnadrukkelijke spontaneïteit”.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

 

terug

Debuutbundel van Edward Hoornaert: Wij vreemden

8 april 2016
De debuutbundel van Edward Hoornaert wordt voorgesteld op vrijdagavond 6 mei om 20:00 uur in 't Leeshuus, Groentemarkt 3, Oostende (B).
Reinout Verbeke leidt de bundel in. Edward Hoornaert leest gedichten voor, afgewisseld met de dichters Reinout Verbeke en Daan Borloo.
Sam David (Vloedt) zorgt voor de dialoog poëzie-muziek.
Daarna is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn en om het glas te heffen. Edward Hoornaert is graag bereid om een persoonlijke opdracht in de bundel te schrijven.
De zaal is volzet, u kunt zich niet meer aanmelden.

Over de debuutbundel en het werk van Edward Hoornaert:
Op een bezwerende toon registreert Edward Hoornaert de ontwrichtende symptomen van vervreemding tegen de achtergrond van onze sterfelijke natuur.
De bal stuitert almaar minder hoog tot hij uiteindelijk komt stil te liggen, de zwaartekracht van de dood spelbreker bij uitstek. Onderweg verliezen wij almaar meer aan weerstand. De gedichten in Wij vreemden zijn evenveel pogingen het hunkerende leven tegen het licht van de dood te houden. Hierdoor kan bij momenten meteen ook de indruk van de omgekeerde beweging ontstaan, namelijk het scheppen van dood tegen de achtergrond van het leven. Het leven wordt in die zin één en al anticiperen op de dood. De gedichten meteen ook een antidotum tegen de eindigheid inherent aan het leven.

Over Edward Hoornaert:
Hij studeerde in 2003 af als licentiaat in de Romaanse filologie aan de KULeuven en koos er voor om als leraar te gaan werken. Zijn gedichten verschenen in verschillende literaire tijdschriften waaronder De Schaal van Dighter, Kluger Hans, Meander, Plebs en Met Andere Zinnen. Hij werd meermaals bekroond voor zijn po ë zie en werk van zijn hand werd gepubliceerd in diverse bloemlezingen. Hij is oprichter en redactielid van een twee powezie , een poëzieproject dat het puntdicht nieuw leven wil inblazen.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug...

Tot er woorden waren, waren we niets

11 februari 2016
Over de debuutbundel en het werk van Jos van Daanen:
Al sinds zijn tienerjaren schrijft Van Daanen poëzie en dat resulteerde op zijn 29ste in een debuut in Maatstaf. De Tweede Ronde, Preludium en Letterlik volgden. Naarmate de tijd vorderde voelde hij zich steeds meer gevangen in zijn eigen werkwijze. Ergens rond 1993 vond hij het noodzakelijk een pauze in te lassen. Om afstand te nemen tot zijn werk. Uiteindelijk duurde de pauze achttien jaar en in 2011 pakte hij de draad weer op. Sindsdien vonden meer dan honderd gedichten hun weg naar Nederlandse en Belgische literaire tijdschriften.

Tot er woorden waren, waren we niets, geeft een beeld van zijn poëzie van de afgelopen vijf jaar. En van de thema's die zich in de afgelopen twintig jaar hebben ontwikkeld: de liefde, vaders (en in bredere zin 'ouders') en het verzaken van de zorg voor hun kinderen, en overdenkingen over het bestaan in het algemeen.

Over Jos van Daanen:
Jos van Daanen studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap en debuteerde in 1988 Maatstaf. Poëzie van zijn hand verscheen in Meandermagazine, Gierik/NVT, Kluger Hans, Poëziepuntgl, Schoon Schip, enz.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug...

Herfsttij van het verlangen

4 november 2015
John van de Maele betreedt na jaren van stilte weer de literaire arena en wel met de dichtbundel “Herfsttij van het verlangen”, zijn eerste uitgave bij Kleinood & Grootzeer.


Romain John van de Maele is geboren in Aalst (België) op 29 september 1948. Hij studeerde vergelijkende cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland (Heerlen). Hij was werkzaam in het bedrijfsleven en in het onderwijs.

Van de Maele schrijft vooral in het Nederlands, maar voorts ook in het Engels, het Duits en het Deens. Hij publiceerde in tal van tijdschriften zoals Maatstaf, Kreatief, Leydraden, Sic, Gierik, Diogenes, Dimensie, Zacht Lawijd, Creare, Horisont, Hvedekorn, Krautgarten, Kalmenzone...
Hij was redactiesecretaris van het tijdschrift Dimensie en secretaris van het Louis Paul Boon Genootschap. Hij recenseerde voor Kruispunt en Appel en momenteel voor Leydraden en Meander.

Literaire en andere prijzen: Prijs van de stad Geel (poëzie), prijs van de Dilbeekse Cahiers (poëzie), Simon Michaël Coninckx-prijs Sint-Truiden (poëzie), Hendrik Prijs-prijs Sint-Truiden (prijs voor korte verhalen), twee maal Handpalmprijs voor uiterst korte verhalen (ingericht door Gierik, Antwerpen), essayprijs van de Open Universiteit Nederland, essayprijs van de faculteit cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

“Raak zacht” van Josien van Barlo is de eerste dichtbundel van haar bij Kleinood & Grootzeer

26 augustus 2015
Als aanstormend talent werd Josien van Barlo (Aalten, 1961) in 2000 uitgenodigd haar gedichten te presenteren tijdens ‘Poetry International' Rotterdam. Haar gedicht ‘Een schaduw' was de rode draad voor 4 uur radio in 2001 voor het programma MADIWODO van de VPRO samen met het gedicht ‘Straat waarin de huizen slapen' van de dichter Slauerhoff.

Josien Van Barlo is de afgelopen jaren vele malen onderscheiden voor haar poëzie. Haar werk is opgenomen in diverse bundels en literaire tijdschriften. In 2001 werd ze geselecteerd voor een Masterclass poëzie en het publiceren van haar gedichten in de uitgave ‘Keer dan het getij en schrijf' door een literatuurproject van het Anjerfonds. In eigen beheer kwam er in 1999 een bundel Haiku uit onder de titel ‘Een deur staat open' en in 2011 verscheen de bundel ‘Niets stopt de maan' .

Zowel in 2009 als in 2010 werd Josien prijswinnaar van ‘Aan het Woord' Achterhoek. Samen met Jan Neuman (muzikant) verzorgt Josien optredens waarin poëzie en muziek tot verrassende composities leiden.

Schrijversschool Arnhem (1994-1998)
Masterclass ‘ Literatuurproject Anjerfonds' (2001)
Masterclass ‘ Aan het Woord' Gelderland (2010)

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Dichter bij Raveel, de derde bundel van Bert Kooijman bij Kleinood & Grootzeer

14 juni 2015
Bert Kooijman draagt naast de literatuur de beeldende kunst een warm hart toe. Een reden om een hele dichtbundel te wijden aan werken van de door hem bewonderde Vlaamse kunstenaar Roger Raveel. Een ontroerend warme ode, die een intrigerende kijk geeft op Roger Raveel.

Bert Kooijman werd in 1932 geboren in Maren aan de Maas. Hij verloor zijn moeder toen hij nog geen drie jaar oud was en verbleef langdurig in verschillende internaten, eerst bij zusters, later bij broeders. Deze ervaringen hebben een stempel gedrukt op zijn poëzie.
Hij studeerde M.O.-Nederlands in Tilburg, legde zijn doctoraal examen af aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en promoveerde aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
In de woorden van Paul De Wispelaere is Kooijman “geen verkondiger van een blijde boodschap: zijn poëtische belijdenis vertelt in een lucide en als zodanig des te wanhopiger tragiek, die zowel de verborgen intimiteit van het leven als het wezenlijke failliet van het dichterschap raakt. Het stelselmatige gebruik van metaforen en symbolen heeft in deze poëzie, in wier traditie Kooijman schrijft, een dubbele en tegenstrijdige functie: de beelden verhullen wat ze tegelijkertijd willen onthullen. De dichter treedt op als de bewaarder van een geheim dat hij uitdacht, en dus prijsgeeft door het min of meer verborgen te houden.
Bert Kooijman debuteerde in 1961 met de gedichtenbundel ‘Koningin zwart van woede' en publiceerde daarna nog 19 bundels, alsmede een prozawerk getiteld ‘Verbeelde wegen' en een studie over Hugo Claus.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Guy Commerman nu ook bij Kleinood & Grootzeer

Zaterdag 7 maart 2015 om 15:00 uur vindt de presentatie plaats van Getuigenis van zinnen, een dichtbundel van Guy Commerman, in Literair Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24, in Antwerpen. U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn.
Peter de Voecht leidt de bundel in. Guy Commerman leest daaruit voor. Dirk Oscar Bohnen zingt en begeleidt zichzelf op gitaar.

Over Getuigenis van zinnen:
Guy Commerman stelt vast dat door de overvloed aan communicatiemogelijkheden de mens langzamerhand in een virtuele wereld vertoeft, verdwaalt en dat het wérkelijke, voelbare contact, de solidariteit op de achtergrond verdwijnen. Alleen wat het scherm (dat afstand én nabijheid tegelijk aanbiedt) ons meedeelt lijkt primordiaal. De functie van onze échte zintuigen (horen, zien, voelen, proeven...) begint af te botten. Commerman wil met deze reeks gedichten de frêle, tedere, overwogen, maar ook speelse aanrakingen van hand, hart en geest in ere herstellen. De woorden willen aftasten, de zinnen willen prikkelen. Leestekens worden weer leeftekens.

Guy Commerman (° 1938): medestichter van literair tijdschrift Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift (eind 1983) - publiceerde poëzie, verhalen, aforismen en essays in talrijke literaire tijdschriften: Gierik & NVT, Deus ex Machina, De Brakke Hond, Raster, Weirdo's, Opspraak, SchoonSchip, Sources, Archipel, Septentrion …

Hij is tevens plastisch kunstenaar, ettelijke onderscheidingen (Jeune Peinture Belge, Prijs voor schilderkunst stad Knokke, Europaprijs Stad Oostende); meer dan 100 tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Organisator van tientallen individuele en collectieve poëzievoorstellingen in Vlaanderen, Nederland, Brussel en Wallonië.

Hij publiceerde reeds 12 dichtbundels.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

BEKEN!, de tweede bundel van Erick Kila bij K&G

De licht ironische benadering van mens en wereld die kenmerkend is voor Waarschijn (2012), Kila's vorige bundel, zet zich verrassend anders voort in BEKEN!

Schud valse emoties van je af. Verbeeld je dat dit enig nut heeft. Verschuif de waarheid net zo lang tot het de waarheid is.

Erick Kila (Den Haag, 1954) werkte als leraar en was jarenlang journalist en criticus bij de Haagsche Courant. In de journalistiek behoorden beeldende kunst, theater en literatuur tot zijn aandachtsgebieden.

In 1984 debuteerde hij met de gedichtenbundel Analyse van een landschap in de Seismogramreeks van Ad den Besten. Daarna publiceerde hij romans, poëziebundels en jeugdboeken. Tegenwoordig schrijft hij ook theaterteksten. In het voorjaar van 2015 wordt zijn nieuwe toneelstuk Huilen verboden in Amsterdam en Antwerpen gespeeld.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Zojuist verschenen: Niets verloren van Philippe Cailliau

Philippe Cailliau is weer volop actief en heeft binnen het jaar een nieuwe bundel bij Kleinood & Grootzeer. Verrassend en wat lichter van toon blijft hij in duel met het leven.

In het kader van de openingsweek van de nieuwe locatie van het Poëziecentrum Nederland in de Stadsbibliotheek Nijmegen, Mariënburg 29, en de serie Ontmoet de dichter... is daar zaterdag 21 juni 2014 om 14:00 uur een interview en lezing met Cailliau.

Tevens is er dan een voorpresentatie van de nieuwe dichtbundel. De bundel is ter plaatse verkrijgbaar voor € 16,-. U kunt de bundel ook bestellen via onderstaande link...

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Verlies van lief

Margreet Schouwenaar was zo gefascineerd door de foto’s die Mariet Lems maakte in leegstaande Ierse huizen, dat ze daarbij gedichten schreef. Alles samengebracht in deze royale bundel.
Vanaf 26 juni tot eind augustus 2014 is er een tentoonstelling van deze foto's en kijkkastjes die Mariet Lems maakte, samen met de gedichten van Margreet Schouwenaar.
De tentoonstelling is te zien in hotel en conferentieoord Blooming, Duinweg 5 te Bergen (NH).
De bundel is ter plaatse te koop voor € 18,-. (En te bestellen via onderstaande link...)

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 300 stuks, is te bestellen voor € 18,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Nieuwe dichtbundel van Kees Hermis

Zaterdagmiddag 10 mei 2014 om 16:00 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer
de nieuwe dichtbundel De val van de witte duiven van Kees Hermis in boekhandel ‘t Paperas, Markt 25, Sint-Oedenrode.
U bent van harte welkom. De toegang is gratis.
Kees Hermis leidt zijn nieuwe bundel in en leest daaruit enige gedichten voor.
Met muzikale medewerking van het close harmony koor ‘En Bloc’ uit Rossum o.l.v. Annet Vervoort.
De val van de witte duiven
is de derde dichtbundel van Kees Hermis uitgegeven door Kleinood & Grootzeer.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Bloemlezing uit het werk van Frans Mink

Bert Bevers heeft een bloemlezing samengesteld uit het werk van Frans Mink (1950-2013). Een dwarsdoorsnede van Frans' gedichten. Altijd opgewekt en verrassend. Met een knipoog naar de grote wereld.

De genummerde en door Sjors Brouwers, zoon van Frans, gesigneerde bundel, oplage 100 stuks, is te bestellen voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

 

terug

Presentatie debuutbundel “Bewaakt ogenblik” van Marjet Cliteur
Zondag 29 september 2013 in MK24, Mauritskade 24 te Amsterdam

Zondagmiddag 29 september presenteerde Kleinood & Grootzeer de debuutbundel van Marjet Cliteur in Mk24 te Amsterdam. Er waren veel mensen op komen dagen om deze presentatie mee te maken.
Na aanbieding van de bundel door de uitgever aan Marjet Cliteur hield Jos van Hest een boeiende inleiding over de bundel. Hij had zich verdiept in de gedichten en vertelde daarover op een originele manier zodat de aanwezigen direct toegang kregen tot de gedichten. Daarna las Marjet een aantal gedichten voor uit haar nieuwe bundel.
Aan de wanden werden een aantal schilderijen van Marjet Cliteur getoond. Na een studie filosofie volgde Marjet de opleiding schilderen aan de Rietveldacademie te Amsterdam.
De middag werd feestelijk voortgezet met een informeel samenzijn met een drankje en een hapje. Marjet schreef voor menigeen een opdracht in de reeds gesigneerde en genummerde bundel.

Klik hier voor de een fotoserie van de presentatie:

Kies voor "volledig scherm" voor een goede weergave.
Klik hier voor de link naar de toespraak van Jos van Hest

terug

Gesponnen licht

Kleinood & Grootzeer geeft de debuutbundel uit van Corrie Hoetelmans. De bundel bevat gedichten waarin de directe omgeving, de natuur en de innerlijke verbondenheid daarmee de toon zetten.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 50 stuks, is te bestellen voor € 16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Bewaakt ogenblik

Zondag 29 september 2013 om 15 uur presenteerde uitgeverij Kleinood & Grootzeer de dichtbundel Bewaakt ogenblik van Marjet Cliteur in MK24, Mauritskade 24 in Amsterdam.
Jos van Hest leidde de bundel in en Marjet Cliteur las er uit voor. Marjet Cliteur exposeerde ook haar beeldend werk.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is ter plaatse voor €16,- verkrijgbaar of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Het boek nul

Zaterdag 27 april 2013 presenteerde uitgeverij Kleinood & Grootzeer de dichtbundel Het boek nul van Phillippe Cailliau in de bibliotheek van Sint-Genesius-Rode (B).
Albert Hagenaars leidde de bundel in en Phillippe Cailliau las daaruit voor. Na het aanbieden van het eerste exemplaar was er een optreden met folkmuziek van Patrick Roelandt en Eddy Petersborg.

Klik op onderstaande link voor een uitgebreid verslag van Albert Hagenaars:
www.alberthagenaars.nl/laatstenieuws/cailliau.htm

Phillippe Cailliau met familie


Phillippe met Bert Bevers, Gerrit Westerveld en Albert Hagenaars (foto: Siti Wahyuningsih)

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

 

terug

Notities voor een poëtica van de tijd

Zaterdag 23 februari 2013 presenteerde uitgeverij Kleinood & Grootzeer de dichtbundel Notities voor een poëtica van de tijd van Willem M. Roggeman met illuminaties van Marcase in boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen.
Guy van Hoof leidde de bundel in en Willem M. Roggeman las daaruit voor.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 110 exemplaren, is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 12,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

Ontmoet de dichter... bij de presentatie in Bredevoort

Een impressie van de uitreiking van de Gouden Pauwenveer aan het Poëziecentrum Nederland en de aanbieding van de bundel: “Ontmoet de dichter...”in de St. Joriskerk te Bredevoort aan Wim van Til en de zijnen.

 
Kies voor "volledig scherm" voor een goede weergave.

 

terug

Slijpsel van tijd

Zondag 25 november 2012 presenteerde Kleinood & Grootzeer de dichtbundel 'Slijpsel van de tijd' van Bert Kooijman in Galerie K26, Kruisstraat 26 in Oss.

Zie voor een verslag een artikel in het Brabants Dagblad van maandag 26 november: link...

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, kost € 16,- (plus € 2,- verpakkings- en verzendkosten.
De bundel is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever: Klik hier om te bestellen

Zondag 25 november 2012 presenteerde Kleinood & Grootzeer onder grote belangstelling de dichtbundel 'Slijpsel van de tijd' van Bert Kooijman in Galerie K26 te Oss.

 

terug

Ontmoet de dichter

Het Poëziecentrum Nederland nodigt sinds 2006 iedere vierde zaterdagmiddag van de maand een dichter uit om voor liefhebbers over zijn werk te praten en daaruit voor te lezen. Inmiddels hebben 50 dichters in het centrum opgetreden. Graficus Gerrit Westerveld maakte elke keer een prent bij een onuitgegeven gedicht van de desbetreffende dichter in een oplage van 60 exemplaren.
Dit jaar krijgt het Poëziecentrum de Culturele Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds van de provincie Gelderland. Aanleiding om de tot nu toe verschenen gedichten/prenten te bundelen in een luxe uitgegeven gebonden boek onder de titel 'Ontmoet de dichter'.De bundel is zaterdag 10 november 2012 gepresenteerd en verkrijgbaar bij het Poëziecentrum en bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer.
Eerste druk in een oplage van 400 exemplaren, waarvan de eerste 100 door Gerrit Westerveld zijn gesigneerd, genummerd van 1 t/m 100 en voorzien van één van de originele gedichten met prent.

Prijs: € 35,-
(Bij eventuele verzending: plus € 4,- verpakkings- en portokosten)

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever: Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

 

terug

Waarschijn

Presentatie dichtbundel van Erick Kila

Zaterdag 29 september 2012 van 15:00 tot 17:00 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de dichtbundel 'Waarschijn' van Erick Kila in de foyer van het Polanentheater, Polanenstraat 174, 1013 WC Amsterdam.
Uitgever Gerrit Westerveld en dichter Erick Kila houden de bundel ten doop, waarna u kunt bijkomen met een drankje en een hapje. Hans Leenknegt zorgt voor muzikale ontregeling.
U bent van harte welkom.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is ter plaatse voor €12,- verkrijgbaar, of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 12,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Zaterdag 29 september 2012 van 15:00 tot 17:00 uur presenteerde uitgeverij
Kleinood & Grootzeer de dichtbundel 'Waarschijn' van Erick Kila in de foyer van het Polanentheater, Polanenstraat te Amsterdam.
Uitgever Gerrit Westerveld en dichter Erick Kila hielden de bundel ten doop, waarna het een feestelijke middag werd. Hans Leenknegt zorgde voor muzikale ontregeling.

terug

“Het werk begint zodra het klaar is”

Eind juni 2012 werden onder de bezielende leiding van Jetta Klijnsma de besprekingen afgerond van de commissie die de plannen maakten voor “De Nieuwe Vakbeweging”.
Om deze gebeurtenis vast te leggen, kregen de deelnemers als tastbare herinnering aan dit afgeronde overleg het gedicht “Het werk begint zodra het klaar is” van Wim van Til met een prent van Gerrit Westerveld aangeboden.
Deze uitgave is speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door dichter Wim van Til , directeur van het Poëziecentrum Nederland en graficus/uitgever Gerrit Westerveld van uitgeverij Kleinood & Grootzeer.

 

terug

Equinox-presentatie in Parijs


Equinox-presentatie gelezen door Bill Pearl. Gedichten van Richard Foqué, kleuren-aquatints van André Goezu.

terug

Cultuurprijs Dilbeek en de nieuwe bundel
'Hier wonen de woorden' voor Willem M. Roggeman

Op 26 januari 2012, gedichtendag, werd de culturele prijs van de gemeente Dilbeek aan Willem M. Roggeman uitgereikt. De prijs is hem toegekend voor zijn hele oeuvre. Dilbeek is de woonplaats van Roggeman.

Deze feestelijke gebeurtenis in Cultureel Centrum “Westrand” te Dilbeek was tevens aanleiding om de nieuwe dichtbundel “Hier wonen de woorden” van Willem M. Roggeman te presenteren. Dit is de derde bundel die Kleinood & Grootzeer van deze dichter uitgeeft.
Collega auteur Guy van Hoof interviewde Roggeman om zo de bezoekers een inzicht te geven in het leven en werk van de dichter.

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

terug

Kleinood & Grootzeer te gast aan de Universiteit in Clarksville, Tennessee

Kleinood & Grootzeer was in de persoon van de uitgever Gerrit Westerveld te gast voor een gastcollege en een workshop aan de Austin Peay University te Clarksville, Tennessee, U.S.A.

Op maandag 18 december 2011 begeleidde hij een workshop en hield een gastcollege over boekverzorging, grafiek en poëzie. Dit gebeurde aan de faculteit grafische vormgeving van deze universiteit.

Aan de hand van zijn eigen studie, loopbaan en ontwikkelingen ging Westerveld in op de relatie tussen het geschreven woord, de poëzie, en het gedrukte woord in de vorm van dichtbundels en aanverwante vormen van gedrukte prenten en literatuur.

Vanuit zijn bezigheden en levensloop ging hij in op de geschiedenis van het grafisch vormgeven en de vrije grafiek na de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Gerrit Westerveld onderbouwde zijn referaat met geprojecteerde voorbeelden uit zijn vormgeverspraktijk en toonde hedendaagse grafiek uit zijn eigen grafiekcollectie.

terug

Equinox

Op Donderdag 8 december 2011 presenteerde uitgeverij Kleinood & Grootzeer de luxe cassette ‘Equinox' in de prestigieuze Galerie De Zwarte Panter te Antwerpen.

Onder grote belangstelling werd de cassette door uitgever Gerrit Westerveld aangeboden aan de dichter Richard Foqué en de beeldend kunstenaar André Goezu.

Professor Dr. Luc Wintgens hield een toespraak en dichter/musicus Frank De Vos sprak over de gedichten en luisterde de presentatie op met gitaarspel en zang.

De rode linnen cassette bevat 7 bladen met 7 gedichten in het Nederlands en in het Engels. In deze bladen zijn 7 kleurenaquatints van André Goezu ingevouwen. Een titelblad met colofon completeert de cassette.

De cassette is met de hand gemaakt door boekbindster Katja Clement.

De uitgave kost € 515,- en is bij Kleinood & Grootzeer te bestellen.

terug

Op windveren van verlangen

Zondagmiddag 11 december 2011 debuteerde dichter Peter Schotman met zijn eerste bundel ‘Op windveren van verlangen'. Dit vond plaats in de intieme sfeer van een “High Tea” bij de dichter thuis te Zeist.

Peter Schotman kreeg zijn boreling aangeboden door uitgever Gerrit Westerveld. Hij las enige gedichten uit zijn nieuwe bundel en hield een gesprek met Wim van Til van het Nederlands Poeziecentrum te Bredevoort over zijn gedichten. Er werd ingegeaan op het tot stand komen van de gedichten en de weg naar zijn dichterschap.

De middag werd opgeluisterd met kamermuziek door een trio met Marguerite Berreklouw op blokfluit, Joke Haas, zang en Judith Schotman op klavecimbel.

De bundel is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

terug

Presentatie nieuwe bundel Bert Bevers

Zaterdag 5 november 2011 om 16:00 uur presenteerde uitgeverij Kleinood & Grootzeer de bundel 'Arrondissementen' van Bert Bevers in Literair Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24, 2000 Antwerpen.

Uitgever Gerrit Westerveld overhandigt het eerste exemplaar aan dichter Bert Bevers

Na het aanbieden van het eerste exemplaar leidde Wim van Til, directeur Poëziecentrum Nederland, de bundel in en las Bert Bevers daaruit voor. Daarna was er gelegenheid tot een poëtisch samenzijn opgeluisterd door Marc Clement op piano.

Bert Bevers leest voor

Ron Scherpenisse, Louis Radstaak en Hans Mellendijk met Arrondissementen

Louis Radstaak, Hans Mellendijk en Bert BeversEerste druk 100 genummerde en door Bert Bevers gesigneerde exemplaren.
De bundel is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

terug

Hola, een monumentje

Zaterdag 3 september 2011 vierde Hoopman Landbouwmachines in IJzerlo (Achterhoek) haar 100-jarig jubileum. Een bedrijf dat in die jaren uitgroeide van een boerensmid tot een geavanceerd landbouwmechanisatiebedrijf.
Geaard in dezelfde grond als de wortels van Gerrit Westerveld, de man van uitgeverij Kleinood & Grootzeer.

Niet vreemd dat de familie Hoopman hem vroeg om een prent te maken om dit feit te gedenken. Tot overmaat van toevalligheid en geluk ontdekte hij kort daarvoor het gedicht “Hola” van Louis Radstaak. “Hola”, “hallo” in het Spaans, maar ook de naam van de toendertijd (jaren vijftig) revolutionaire knollenplukker, die de basis werd van het succes van de firma Hoopman.
Kleinood & Grootzeer maakte een halflinnen map “Hola” met het gedicht van Louis Radstaak, een laserprent van Gerrit Westerveld en een colofon met daarin de handtekeningen van 3 generaties Hoopman(nen en vrouwen).


de Hola-map

Tijdens het grootse jubileumfeest werd in familiaire kring deze luxe uitgave van Kleinood & Grootzeer door de “jonge” generatie aan de “oude” generatie overhandigd. Uiteraard las Louis Radstaak het gedicht “Hola” voor.
De generaties Hoopman


Louis Radstaak leest het gedicht “Hola” voor
Louis Radstaak op een Hola-knollenplukker

 

terug

'Aanwezig licht' van Bert Kooijman

De nieuwe dichtbundel Aanwezig licht van Bert Kooijman omvat 4 cycli met in totaal 37 gedichten. Het zijn gelaagde gedichten die je al lezend moet veroveren. Als je er dieper inkruipt geven ze hun inhoud prijs en kun je de volheid ervan in je opnemen en genieten.
Steeds is daar het verlangen en de zoektocht naar het afwezige dat een stem moet krijgen.
In woorden worden de onderwerpen de ene keer geboetseerd en de andere keer weer ontleed. Zo krijgen het leven, de wereld en de mens met al zijn emoties een stem en tastbare vorm. Resultaat van een dichtersleven lang observeren en doorleven van de voortgaande tijd en wat zich daarin aandient. Een gerijpt schrijver met een rijke intellectuele bagage waarvan hij de lezer laat meeprofiteren.

Zondag 5 juni 2011 werd in de prachtige ruimte van kunstcentrum K26 in Oss de nieuwe bundel gepresenteerd.
Bert Kooijman leidde bij deze gelegenheid zijn gedichten in. Hieronder een ingekorte versie van deze tekst."Ik vraag me steeds meer af, wat er gebeurt met mensen, wanneer ze een van mijn gedichten lezen. Vinden ze het mooi of bepaalde zinnen eruit? Veroorzaakt het emoties? Worden ze erdoor ontroerd of raakt het ze in het geheel niet, omdat ze het niet begrijpen? Vragen ze zich af: waarom schrijft hij zo moeilijk? Kan het niet eenvoudiger?
Mijn gedichten - zo ervaar ik - zijn niet als gemakkelijk toegankelijk gewaardeerd. Ze zijn vaak gesloten, niet open te breken, behoren niet tot de categorie aanspreekbare poëzie.
Toch wil ik hier een poging wagen om mijn nieuwe bundel te verklaren, letterlijk dus wat klaarheid te brengen in wat ik heb laten drukken. Want: gedichten aan lezers voorschotelen zonder inleiding, volstaat niet om poëzie tot de mensen te brengen, of de mensen tot poëzie. En al moet ik toegeven dat de dichter niet het meest geschikt is om de lezers in zijn gedichten binnen te leiden, ik ga het hier toch maar proberen.
De titel van mijn nieuwe bundel is: Aanwezig licht. Kort gezegd: dat is poëzie voor mij, licht dat mij vergezelt, al mijn leven lang. De vraag is of dat licht ook voor de lezer, voor jullie nu in het bijzonder, zal gaan schijnen.
De lezer zal vooral het citaat aan het begin van de bundel goed in acht moeten nemen. Het luidt: Zo eenvoudig, zo helder is het niet / wat ik overhoud wanneer ik / mijn pen heb neergelegd. Het is een citaat van Han Faverey, een van de dichters die ik graag herlees. De lezer is dus gewaarschuwd. Deze woorden geven mijn mening weer over het geheel van mijn werk.

"De bundel bestaat uit vier reeksen van gedichten, zonder titel.
De eerste reeks bevat gedichten over algemene onderwerpen, zoals licht, de winter, de poëzie, het verval enz.
In de gedichten van de tweede reeks is de vrouw uit mijn leven aanwezig, de gestorvene die zeer gemist wordt. Ik duid haar aan met zij, zodat ze meer op afstand blijft; ze is immers gestorven. Maar hier geldt toch de uitspraak van een groot Duits dichter Gottfried Benn: Ich trage dich wie eine Wunde / auf meiner Stirn, die sich nicht schliesst. En ik voel dat ook zo.
In de derde reeks duid ik de vrouw aan met jij: de afstand tussen de dichter en de vrouw is dus intiemer weergegeven, ook al is ze aanwezig in de dood.
De vierde reeks wordt gedragen door wij. Ook hier wordt een relatie uitgedrukt, maar een meer reële, beleefd in het heden.
Ik hoop dat ik jullie geïnteresseerd heb gemaakt, ja, nieuwsgierig om de bundel in handen te krijgen."

Bert Kooijman

foto's: Antoinette van BrusselEerste druk 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
De bundel is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Presentatie 'Aanwezig licht' van Bert Kooijman

Zondagmiddag 5 juni 2011 was Galerie K 26 te Oss gastheer ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwe poëziebundel “Aanwezig licht” van Bert Kooijman.
Uitgever en graficus Gerrit Westerveld van uitgeverij Kleinood & Grootzeer overhandigde de eerste bundel aan de schrijver.
Bert Kooijman (1932) debuteerde onder het pseudoniem Ben Marée in 1961 met de gedichtenbundel ‘Koningin zwart van woede' en publiceerde daarna nog 18 bundels, alsmede een prozawerk getiteld ‘Verbeelde wegen' en een studie over Hugo Claus. De ene dichtbundel volgde na de andere.

Hij werd leraar Nederlands aan het Mill Hillcollege in Goirle. Na zijn pensionering van het Mill Hillcollege in 1992 ging Bert Kooijman zich bezighouden met aquarelleren en beeldhouwen. Momenteel is hij echter weer volop in beslaggenomen door het schrijven van poëzie. Met als resultaat de nu gepresenteerde dichtbundel.

De presentatie was op zondagmiddag 5 juni 2011, om 15.00 uur in Galerie K 26, Kruisstraat 26 te Oss

Eerste druk 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
De bundel, is ter plaatse voor € 16,- verkrijgbaar, of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

terug

Te laat het landschap

Donderdagavond 31 maart 2011 werd in de sfeervolle kapel, onderdeel van de prestigieuze Galerie De Zwarte Panter te Antwerpen, de dichtbundel "Te laat het landschap" van dichter Richard Foqué gepresenteerd. Nadat Richard Foqué in de jaren 60-70 al enige dichtbundels publiceerde, was dit zijn rentree op het poeziëpodium. Poëziekenner Gerd Segers, redacteur en uitgever van het voormalige literaire tijdschrift "Revolver" ging in gesprek met de dichter, waarna Richard Foqué voorlas uit zijn nieuwe bundel.

Eerste druk 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
De bundel is te bestellen voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen


Presentatie in Galerie de Zwarte Panter door uitgever Gerrit Westerveld
Gerd Segers, Richard Foqué en uitgever Gerrit Westerveld

terug

Woordenwisseling/Ruimtewisseling

Zaterdagmiddag 26 maart 2011 werd in het Poeziëcentrum Nederland te Bredevoort tijdens de maandelijkse voorstelling  "Ontmoet de dichter..." Willem M. Roggeman door gastheer Wim van Til geïnterviewd. Tevens werd de nieuwe dichtbundel "Woordenwisseling/Ruimtewisseling" gepresenteerd die Willem M. Roggeman schreef samen met de nestor van de Nederlandse literatuur, de 96-jarige Leo Vroman. Ter gelegenheid hiervan was er een videoverbinding gemaakt met Fort Worth in Texas, USA, waar Vroman woont. Op deze manier nam Leo Vroman deel aan het gesprek. De dichtbundel is het resultaat van een "briefwisseling" in gedichten via e-mail tussen de beide dichters. Leo Vroman maakte ook nog twee computertekeningen voor de bundel.

De bundel is te bestellen voor € 12,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen


Wim van Til (rechts) in gesprek met Willem M. Roggeman


Leo Vroman nam via een videoverbinding deel aan het gesprek


Willem M. Roggeman

terug

Presentatie nieuwe bundel van Richard Foqué in De Zwarte Panter

Richard Foqué schreef een nieuwe bundel "Te laat het landschap", die donderdag 31 maart 2011 om 20 uur gepresenteerd wordt in Galerie De Zwarte Panter, Hoogstraat 70-74, te 2000 Antwerpen.
U en uw vrienden zijn daarbij van harte uitgenodigd.
Gerard Segers, redacteur en uitgever van het voormalige literaire tijdschrift Revolver, leidt de dichter en zijn nieuwe bundel in. Richard Foqué leest uit zijn werk voor.
Kunt u niet aanwezig zijn bij de presentatie, dan kunt u de bundel rechtstreeks bij de uitgeverij bestellen.

Eerste druk 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
De bundel, is ter plaatse voor € 16,- verkrijgbaar, of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 16,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

Richard Foqué publiceerde tussen 1967 en 1972 drie dichtbundels: Alleen kringen en De dieren komen bij de Bladen voor de Poëzie en Drie millivolt van oneindig bij Yang. Het werd gevolgd door een zeer intensief professioneel leven als architect en hoogleraar in de architectuur en als auteur van talloze wetenschappelijke publicaties. Tussendoor verschenen gedichten van hem in literaire tijdschriften zoals Heibel, Revolver, Yang, Dighter, Ballustrada en Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift.

Vanaf zijn eerste publicatie werd zijn poëzie gekenmerkt door het compact en suggestief taalgebruik, het schrijven als een proces van ritmische taalcompressie, zoals de toenmalige critici het omschreven, resulterend in een volstrekt doelmatige poëzie, wars van retorische barok maar tezelfdertijd bezwerend en beangstigend.

In zijn vroeger werk is de strijd met de tijd het voornaamste adagium, de dichter is de buitenstaander die naar binnen kijkt. In zijn nieuw werk heeft Foqué zijn perspectief omgekeerd, hij is nu de ingewijde, die naar buiten kijkt. Inhoud en vorm zijn nog meer verweven en gelaagd. De taal tot zijn essentie teruggebracht, herschikt Foqué de woorden tussen de beelden, balancerend tussen het figuratieve en het abstracte.

Te laat het landschap is een poëtische compositie, bestaande uit 5 cycli, waarbij elk gedicht op zich staat, maar elke cyclus weer een groter gedicht vormt en de vijf cycli samen kunnen gelezen worden als één geheel. Ze is als een symfonie, waarbij elke beweging vanuit haar eigen ritme en inhoud een eigen autonomie bezit, maar die in zijn totaliteit uitgevoerd een volledige ervaring geeft van wat de componist wou uitdrukken.

Het thema van de bundel is de poging van de mens om zijn omgeving, zichzelf en de anderen, zijn gevoelens en ervaringen in tijd en plaats te begrijpen, te benoemen, in zijn geheugen vast te leggen, daarover te communiceren en zo de wereld te bemeesteren en erin te overleven. Het landschap is daarvoor de metafoor, taal het middel.

terug
Presentatie dichtbundel Willem M. Roggeman en
Leo Vroman in Poëziecentrum Nederland

Zaterdagmiddag 26 maart 2011 tussen 14:00 en 16:30 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer tijdens het programma 'Ontmoet de dichter... Willem M. Roggeman' de dichtbundel "Woordenwisseling/Ruimtewisseling" van Roggeman en Leo Vroman in Poëziecentrum Nederland, 't Zand 25 in Bredevoort.
U bent van harte welkom. Toegang 5,-

De Vlaamse dichter Willem M. Roggeman reisde in juli 1966 met de Greyhoundbus van stad tot stad door de Verenigde Staten, van New York over Chicago, Denver en Salt Lake City tot San Francisco en Los Angeles om over Albuquerque, Santa Fe, Dallas, New Orleans en Washington naar New York terug te keren. Voordat hij aan deze lange tocht begon zocht hij de Nederlandse dichter Leo Vroman op, die toen in Brooklyn, New York, woonde. De foto hierboven werd genomen tijdens dit bezoek.
Willem M. Roggeman maakte toen een uitvoerig interview met Vroman dat in één van zijn bundels “Beroepsgeheim” is opgenomen.

Meer dat veertig jaar later zocht Roggeman via e-mail opnieuw contact met Leo Vroman, die nu in Fort Worth, Texas, woont en stelde hem voor om samen een dichtbundel te schrijven. Hij had het eerste gedicht al klaar, “Woordenwisseling”. Vroman ging daar onmiddellijk op in en schreef een tegenhanger, “Ruimtewisseling”. Zo ontstond het lange gedicht “Woordenwisseling/Ruimtewisseling”, waarvan beide dichters om beurt een fragment schreven, dit per e-mail doorstuurden zodat hierop kon gereageerd worden. Leo Vroman was zo enthousiast dat hij ook nog twee tekeningen maakte, die ook in deze bundel zijn opgenomen.

De bundel, is ter plaatse voor € 12,- verkrijgbaar, of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor € 12,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten. Klik hier om te bestellen

terug

Presentatie bundel Tijdland van Kees Hermis

Zondag 12 december 2010 werd de nieuwe bundel van Kees Hermis “Tijdland” gepresenteerd in boekhandel 't Paperas in Sint-Oedenrode. Uitgever Gerrit Westerveld reikte het eerste exemplaar uit aan Kees Hermis, die vervolgens over deze nieuwe uitgave vertelde en er ook uit voorlas. Enkele gedichten werden gezongen door zangeres Ingrid Peters.


foto's: Auke van der Heide

Eerste druk 100 genummerde en door Kees Hermis gesigneerde exemplaren.
De bundel kost €16,- en is rechtstreeks te bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te verzenden. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening (€16,- + €2,- verzendkosten) thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

Bestel ook de eerder verschenen bundel “Gezongen steen”.

terug

Willem M. Roggeman
de winnaar van de LiteratuurPrijs Zeist 2010

(bron: poeziecentrum.be) Op vrijdag 19 november 2010 ontving Willem M. Roggeman tijdens een poëzieavond in de bibliotheek van Zeist, de LiteratuurPrijs Zeist 2010 . Hij won de wedstrijd met het liefdesgedicht “Lichaamstaal”. Het gedicht werd eerder uitgegeven door Kleinood & Grootzeer in een oplage van 30 exemplaren.

De LiteratuurPrijs Zeist gaat naar het mooiste gedicht dat werd ingezonden voor een open landelijke gedichtenwedstrijd georganiseerd door de Stichting Literaire Activiteiten Zeist, in samenwerking met Bibliotheek Zeist en Vereniging Taalpodium.

De jury – bestaande uit Kees van Domselaar (dichter in Zeist), Henny Verheijden (Neerlandica en docente curssen literatuur) en Jos van Hest (dichter, publicist en schrijfdocent) – nomineerde uit ruim 120 inzendingen 10 gedichten. Naast winnaar Willem M. Roggeman, die de hoofdprijs wegkaapte, wonnen ook Kees Hermis uit Sint Oedenrode en Judith van der Wel uit Amsterdam. Ze winnen respectievelijk €300, €200 en €100.

De tien genomineerde gedichten, aangevuld met een extra aantal gedichten door de jury geselecteerd, zijn opgenomen in een feestelijke bundel.

Willem M. Roggeman (Brussel, 1935) is dichter, essayist, romanschrijver en journalist. Van 1981 tot 1993 was hij adjunct-directeur van de Brakke Grond in Amsterdam. Roggeman is een regelmatige gast op buitenlandse poëzie-evenementen en -festivals.


foto's: Mel Boas

Zie ook...

terug

Presentatie dichtbundel Wim van Til

Zondag 14 november 2010 werd de nieuwe dichtbundel “Omwegen” van Wim van Til op een feestelijke bijeenkomst in het Poëziecentrum Nederland te Bredevoort gepresenteerd. De uitgever van Kleinood & Grootzeer, Gerrit Westerveld, bood Wim van Til de bundel aan.
In een korte toespraak/samenspraak met Wim van Til werd ingegaan op het ontstaan van de bundel die ontstond parallel aan de geschiedenis van Kleinood & Grootzeer. Aansluitend las Wim van Til gedichten voor uit de bundel “Omwegen”Wim van Til is nauw verbonden met Kleinood & Grootzeer omdat hij een van de eerste dichters is die bij de uitgeverij is uitgegeven. In de afgelopen 10 jaar heeft hij de gedichten gemaakt voor de opvallendste bibliofiele luxe uitgaven die bij K&G in kleine oplage zijn verschenen. De belangrijkste zijn “Aaltense zangen” en “De reestap over het leenveld”. Zie ook...
“De reestap over het leenveld” is dit jaar tot onze grote trots zelfs aangekocht door het museum van het boek Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag.
Verder is Wim van Til samen met Bert Bevers het literair geweten van Kleinood & Grootzeer, aangezien zij de uitgever steevast adviseren over de inhoudelijke literaire status van het te publiceren werk.

In de bundel “Omwegen” zijn de gedichten uit al deze bibliofiele uitgaven opgenomen en aangevuld met andere gedichten uit de afgelopen 10 jaar. Op deze manier komen deze gedichten van Van Til beschikbaar voor een groter lezerspubliek. De bundel is geïllumineerd met enige penseeltekeningen van Gerrit Westerveld.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is ter plaatse voor €16,- verkrijgbaar.
U kunt de bundel ook rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te verzenden. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening (€16,- + €2,- verzendkosten) thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

De tweede bundel van Kees Hermis bij K&G

Zondagmiddag 12 december 2010 om 14 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de dichtbundel “Tijdland” van Kees Hermis in boekhandel 't Paperas, Markt 25 in Sint-Oedenrode.  
U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

Gerrit Westerveld, uitgever, gaat met Kees Hermis in gesprek over zijn werk, poëzie en wat daarmee samenhangt.
Kees Hermis leest voor uit “Tijdland”. Ingrid Peters, zangeres, zingt enkele Tijdland-gedichten.

Eerste druk 100 genummerde en door Kees Hermis gesigneerde exemplaren.
De bundel is ter plaatse voor €16,- verkrijgbaar, of rechtstreeks te bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te verzenden. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening (€16,- + €2,- verzendkosten) thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

Bestel ook de eerder verschenen bundel “Gezongen steen”.

terug

Omwegen
Presentatie dichtbundel van Wim van Til

Zondag 14 november 2010 om 11:30 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de nieuwe bundel 'Omwegen' van Wim van Til in het Poëziecentrum Nederland in Bredevoort.
Wim van Til zal bij die gelegenheid uit zijn bundel voorlezen.
U bent van harte welkom. De toegang is gratis.
Poëziecentrum Nederland, 't Zand 25, 7126 BG Bredevoort.

'Omwegen' is een bundel met gedichten van Van Til die eerder als luxe uitgave bij Kleinood & Grootzeer verschenen. Door de uitgave worden deze gedichten voor een breder publiek toegankelijk. Ze zijn aangevuld met nieuwe gedichten en verlucht met penseeltekeningen van Gerrit Westerveld.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is ter plaatse voor €16,- verkrijgbaar.
U kunt de bundel ook rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te verzenden. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening (€16,- + €2,- verzendkosten) thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Mijn brave dier
Vijf gedichten van beeldend kunstenaar Jan Wessendorp

Verschenen in september 2010: 'Mijn brave dier'. Het is een bundel met vijf gedichten die innerlijk nauw verbonden zijn en een gesloten ring vormen. Met tekeningen van de kunstenaar.
De eerste druk bestaat uit 100 genummerde en door Jan Wessendorp gesigneerde exemplaren. 16 pagina's, ingenaaid 21 x 10,5 cm., prijs €10,00

U kunt de bundel rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te versturen.
U krijgt de bundel dan samen met de rekening thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Jan van Ruusbroec en de stilte
Een gedicht van Willem M. Roggeman met penseeltekeningen van Willem Hussum

Februari 2010 verscheen de nieuwste uitgave van Kleinood & Grootzeer: een bundel van de dichter Willem M. Roggeman bestaande uit een gedicht van twaalf strofen over leven en werk van de mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). Met evenzoveel afbeeldingen van penseeltekeningen van Willem Hussem.
Een pareltje voor Roggeman- en Hussem-liefhebbers.
Eerste druk bestaat uit 100 genummerde en door Willem M. Roggeman gesigneerde exemplaren. 28 Pagina's, gelijmd, 21 x 10,5 cm, prijs €12,00

U kunt de bundel rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en terug te sturen. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

De vijfde leporello van Willem Hussem

'Storm werd stilte' een leporello met vijf gedichten van Willem Hussem is uit. Het is de vijfde in de Kleinood & Grootzeer serie. 21 x 6 cm, €3,00
Klik hier om te bestellen

Zie voor meer van Willem Hussem...

terug

Verwacht: Mijn brave dier
In september 2010: Vijf gedichten van beeldend kunstenaar Jan Wessendorp

In het weekend van Kunsten in de Monumenten, het cultuurfestival dat in Bergen op Zoom wordt georganiseerd tijdens de open monumentendagen op 11 en 12 september 2010, is deze bundel beschikbaar. Het atelier van Jan Wessendorp (Korte Dubbelstraat 10) is tijdens dit weekend onderdeel van een kunstroute die voert langs oude panden in de omgeving van de Gedempte Haven in Bergen op Zoom.
Op Zuidzijde Haven 33 treft U dan ook de 2-daagse boekwinkel van Kleinood & Grootzeer van graficus Gerrit Westerveld, waar naast deze nieuwe bundel, alle K&G-uitgaven te koop zijn.
'Mijn brave dier' is een bundel met vijf gedichten die innerlijk nauw verbonden zijn en een gesloten ring vormen. Met tekeningen van de kunstenaar.
De eerste druk zal bestaan uit 100 genummerde en door Jan Wessendorp gesigneerde exemplaren. 16 pagina's, ingenaaid 21 x 10,5 cm., prijs € 10,00

U kunt de bundel rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en te versturen.
U krijgt de bundel in september samen met de rekening thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Opening tentoonstelling Galerie Segeren

Tijdens de opening van de tentoonstelling op zaterdag 22 mei 2010 in Galerie Segeren in Breda vond tevens de presentatie plaats van Willem Roggemans bundel 'Jan van Ruusbroec en de stilte'.
De tentoonstelling loopt nog tot en met 3 juli 2010. Zie ook...

terug

Gerrit Westerveld exposeert

Van 22 mei t/m 3 juli 2010 exposeert Gerrit Westerveld grafiek en boeken bij Galerie Segeren in Breda. De opening op 22 mei wordt verzorgd door de dichter Willem M. Roggeman wiens nieuwe bundel 'Jan van Ruusbroec en de stilte' op dat moment gepresenteerd zal worden.

terug

Opening in Boek op 't Zand

Zaterdag 30 januari 2010 was de opening van de tentoonstelling van grafisch werk van Gerrit Westerveld in Bredevoort. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 12 maart.Boek op 't Zand
't Zand 25 Bredevoort
open: dinsdag t/m zaterdag 11:00 - 17:00 uur; zondag 13:00 - 17:00 uur

terug

Kleinood & Grootzeer op de Editionale in Keulen

terug

Tentoonstelling van Gerrit Westerveld in Bredevoort

Gerrit Westerveld exposeert met zeefdrukken en ander grafisch werk bij teksten van dichters in tentoonstellingsruimte Boek op 't Zand te Bredevoort.
De opening is op zaterdag 30 januari 2010 om 16:30 uur.
De tentoonstelling loopt tot 13 maart.
Boek op 't Zand gelegen aan 't Zand 25 is open van dinsdag t/m zaterdag tussen 11 en 17 uur, zondags vanaf 13 uur.

Boek op 't Zand
't Zand 25 Bredevoort
opening: 30 januari 16:30 uur
open: dinsdag t/m zaterdag 11:00 - 17:00 uur; zondag 13:00 - 17:00 uur

terug

Nieuw op de website: "Ontmoet de dichter..."

Gedichten van diverse auteurs met een inkjetprent van Gerrit Westerveld.
In samenwerking met het Poëziecentrum Nederland te Bredevoort, ter gelegenheid van de maandelijkse "Ontmoet de dichter..." -zaterdagmiddag. Formaat: A4, liggend, in een oplage van 40 of 50 exemplaren. Genummerd en gesigneerd door de auteur en de graficus. € 20.- per stuk
Zie voor alle tot nu toe verschenen uitgaven deze link...

Uitgever in de vitrine

In de vitrine van Poëziecentrum Nederland liggen de uitgaven van Kleinood & Grootzeer: www.poeziecentrumnederland.nl/paginas/uitgeverindevitrine.html

terug

Langs beide oevers van de Maas

42 Nederlandse en Vlaamse dichters over Limburg
Samenstelling: Hannie Rouweler

Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het Limburgs volkslied heeft Hannie Rouweler 42 Nederlandse en Vlaamse dichters uitgenodigd om een gedicht over Limburg te schrijven. De gedichten zijn samengebracht in de bundel “Langs beide oevers van de Maas”.

Bovendien schreef Joris Iven een beknopt overzicht van de Limburgse po ëzie dat aan deze bundel is toegevoegd.
De bundel werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de provincies Nederlands en Vlaams Limburg en de stad Venlo.

Eerste druk, in september 2009 uitgebracht in een oplage van 500 stuks. 72 pagina's, 21 x 15 cm. Prijs € 16,-.

U kunt de bundel rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en terug te sturen. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

Kleinood & Grootzeer ook internationaal in beeld!In het 01/09 nummer van het glossy kunsttijdschrift "Kölner Museums Bulletin" is naar aanleiding van de tentoonstelling "10 Jaar Editionale" in mei 2009 in de museumbibliotheek in het Ludwig Museum in Keulen, een artikel verschenen. In dit artikel is een halve pagina grote afbeelding opgenomen van een leporello van Gerrit Westerveld, uitgegeven als "luxe uitgave" door Kleinood & Grootzeer. Kleinood & Grootzeer is uiteraard heel blij met deze internationale erkenning.

terug

Met inkt zeggen door Willem Hussem

Nadat er al tijden alleen nog antiquarisch poëziebundels van Willem Hussem verkrijgbaar waren, is er in maart 2009 weer een nieuwe bundel van hem verschenen met een selectie uit zijn oeuvre, verlucht met een aantal van zijn penseeltekeningen.
Tweede druk (december 2010) in een oplage van 500 exemplaren. 72 Pagina's, 21 x 10,5 cm, prijs €16,-.

U kunt de bundel rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer bestellen door onderstaande link aan te klikken en het bestelformulier in te vullen en terug te sturen. Maar een briefje of een telefoontje kan natuurlijk ook. U krijgt de bundel dan samen met de rekening thuis gestuurd. Klik hier om te bestellen

Zie ook de fondslijst...

terug

10 Jahre Editionale KölnZie voor meer informatie de website van de Kunst- und Museumsbibliothek Köln

begin pagina

Met inkt zeggen door Willem Hussem

Medio maart 2009 verschijnt bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer de nieuwe bundel “Met inkt zeggen” , een bloemlezing uit het gehele oeuvre van de dichter Willem Hussem verlucht met een aantal penseeltekeningen van zijn hand.

Willem Hussem neemt in de Nederlandse poëzie en beeldende kunst van de twintigste eeuw een belangrijke plaats in.

Omdat velen zich nog steeds door zijn visie en uitdrukkingskracht laten inspireren heeft zijn zoon Frank Hussem uit zijn vaders oeuvre, deze bundel samengesteld, aangevuld met een aantal van zijn talloze penseeltekeningen.

Aangezien Hussems dichtbundels alleen nog antiquarisch verkrijgbaar zijn, zijn we blij en trots dat we de liefhebbers van zijn werk binnenkort weer toegang kunnen geven tot zijn poëzie.

De 101 gedichten zijn gekozen uit reeds eerder verschenen bundels en literaire tijdschriften. De gedichten zijn in deze bundel nagenoeg chronologisch gerangschikt.

De bundel verschijnt in de inmiddels bekende vormgeving van Kleinood & Grootzeer. Omvang 72 pagina's, prijs: €16,-

U kunt via e-mail alvast bij voorintekening een of meerdere exemplaren reserveren: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com
dit kunt u ook doen door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...

Bij verschijnen van de bundel krijgt u die dan samen met de rekening toegezonden.
U hoeft dan geen porto- en verpakkingskosten te betalen.

zie ook...

terug

Kees Hermis te gast bij Omroep Brabant

Zaterdag 13 september 2008 ging Peter Pim Windhorst in zijn programma 'Van Genot en Passie' op Omroep Brabant in gesprek met Kees Hermis. Het onderwerp was de nieuwe bundel Gezongen steen.

Het gedeelte van het programma waarin Hermis is te horen is hier te beluisteren:

 

terug

Gezongen steen

Zaterdag 6 september 2008 is de bundel Gezongen steen van Kees Hermis in boekhandel Oisterwijk te Oisterwijk gepresenteerd.Zie ook de Voltooid Verleden Tijd van Kleinood & Grootzeer.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...foto's: Jan Wessendorp

Gezongen steen
ISBN/EAN 978-90-76644-41-7
NUR 306 Poëzie

zie ook..

terug

Presentatie Gezongen steen

Uitnodiging presentatie bundel van Kees Hermis

Zaterdagmiddag 6 september 2008 om 14 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de dichtbundel Gezongen steen van Kees Hermis in Boekhandel Oisterwijk in de Kerkstraat 28 in Oisterwijk.

Auke van der Heide, beeldend kunstenaar, zal met Kees Hermis in gesprek gaan over zijn werk, poëzie en alles wat daarmee samenhangt.
Kees Hermis leest voor uit zijn nieuwe bundel Gezongen steen.

U bent van harte welkom. De toegang is gratis.KEES HERMIS (Hulst, 1941) debuteerde in 1977 met de dichtbundel Vrijgesproken. Voornaamste publicaties:
Een vorm van leven (1984), Van aardse zijde (1984), Zonder omzien (1991), De dood weersproken (1995), Oud asfalt (1998), Anerca (2001) en Stuiflicht, een bloemlezing van 25 jaar poëzie (2003), alsmede de raamposter Vergeet je niet te leven…Gedichten in een groot aantal Nederlandse en Vlaamse literaire tijdschriften en bloemlezingen.
Hij woont en werkt in Oisterwijk.

De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is ter plaatse voor €16,- verkrijgbaar, of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever voor €16,- + €2,- verpakkings- en verzendkosten door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...

Gezongen steen
ISBN/EAN 978-90-76644-41-7

NUR 306 Poëzie

zie ook...

terug

Nachtstand

Uitnodiging presentatie bundel van Kees Visser

Vrijdag 16 november 2007 om 20:30 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de bundel Nachtstand van Kees Visser in Zaal Van der Hooft, Markt 8 te Zevenbergen.
Kees Visser zal uit zijn bundel voorlezen.
De avond wordt omlijst door Dichters Jazz & Poetry, Amanda Visch, Bauke van Halem, Martin Peulen, Martin Beversluis en Kees Visser, Naomi's Jazz Quartet en zangeres Maartje Rikhof.De genummerde en gesigneerde bundel, oplage 100 exemplaren, is ter plaatse voor
€ 12,-
verkrijgbaar, of rechtstreeks te bestellen bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer voor € 12,- + € 2,- verpakkings- en verzendkosten door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...

U bent van harte welkom. Toegang gratis.

Nachtstand
ISBN/EAN 978-90-76644-39-4
NUR 306 Poëzie

zie ook...

terug

Kruimels langs de weg

een gesprek met Jan Wessendorp, een filmportret door Rob Bouwman

In september 2007 is bij Kleinood & Grootzeer een DVD verschenen met een gefilmd portret van Jan Wessendorp. Een indringend vraaggesprek door Rob Bouwman die de hele opname van het gesprek voor zijn rekening neemt. In dit gesprek komen vele facetten van het kunstenaarsschap van Jan Wessendorp ter sprake. Het gaat over de manier van werken maar ook over de achtergronden, de bronnen en de drijfveren van Jan Wessendorp. Rob Bouwman weet vele lagen bij Jan aan te boren en begeleidt dit met opnames van Jans schilderijen. In samenwerking met de stichting Gezien Jan.


fragmenten uit Kruimels langs de weg

Prijs: € 10,-
Te verkrijgen bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer via het bestelformulier op deze website: bestel...

Kruimels langs de weg
ISBN/EAN 978-90-76644-38-7
NUR 050

zie ook...
begin pagina

terug

Jan Wessendorp schilder

Vrijdag 21 september 2007 is de monografie Jan Wessendorp schilder gepresenteerd in de Jan Garemijnzaal in het Belfort te Brugge.
Die dag is ook een overzichtstentoonstelling van het werk van Jan Wessendorp in deze zaal geopend.

Het boek laat een uitgebreid overzicht zien van het werk dat Jan door de jaren heen heeft gemaakt. Het laat ook vele projecten zien die Jan naast zijn schilderijen op andere terreinen van de kunst heeft gerealiseerd.
Naast veel afbeeldingen van werk zijn er geschreven bijdragen met onder meer gedichten van Jan Wessendorp en teksten van verschillende vrienden uit diverse disciplines. De auteurs zijn: Johanna Jacobs, die ook de algehele redactie heeft verzorgd, Bert Bevers en Albert Hagenaars, beide met een aan Jan Wessendorp opgedragen gedicht, Auke van der Heide, Paul Mol, Willem Vermeulen, Gerrit Westerveld en Albert Joosen die voor de fotografie borg staat.

De stichting Gezien Jan heeft de tentoonstelling georganiseerd en het boek heeft de stichting in samenwerking met Kleinood & Grootzeer gerealiseerd.
Het is een kloek formaat boek, 34 x 24 cm, 104 pagina's, full color, in linnen gebonden met stofomslag.
Prijs: € 43,-. (+ € 7,65 verzendkosten)

Het boek is rechtstreeks bij de uitgeverij te bestellen door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel... en ook via boekhandels in Bergen op Zoom.

Jan Wessendorp schilder
ISBN/EAN 978-90-76644-37-0
NUR 642 Monografieën (kunst)

zie ook...
begin pagina

terug

Presentatie debuutbundel “Dit is mijn uur”

Donderdagavond 30 augustus 2007 was het dan zo ver. Het uur van Cootje Verburg is daar. Na een leven vol schrijven en literatuur komt Cootje Verburg voor de dag met haar debuutbundel “Dit is mijn uur”. De bundel wordt die avond in het café Het Zwijnshoofd te Bergen op Zoom aan het publiek gepresenteerd.
Ze heeft jarenlang anderen op weg geholpen met haar schrijfcursussen en enthousiast gemaakt voor de literatuur. Terwijl ze zelf ook altijd met schrijven bezig was en vele gedichten maakte. Uit deze gedichten is een selectie gemaakt die is gebundeld tot “Dit is mijn uur” uitgegeven door uitgeverij Kleinood & Grootzeer.

Vele vrienden en poëzieliefhebbers schaarden zich rond Cootje Verburg om dit debuut mee te beleven en feestelijk te vieren. Peter van der Graaf hield het boekje ten doop met een sprankelende inleiding waarin hij Cootje raak typeerde als persoon en als schrijfster.
Cootjes observaties hebben vooral betrekking op de kleine, maar niettemin voorname, dingen des levens: huis, erf, natuur en familie. Een simpele aanleiding kan door haar associaties tot treffende regels voeren. Meestal gebeurt dat in de vorm van een vrij en ongebonden vers, maar ook probeert ze regelmatig vaste versvormen uit.

De eerste druk verscheen in een oplage van 111 genummerde en gesigneerde exemplaren.
De bundel vond gretig aftrek met het gevolg dat er onmiddellijk werd besloten om een tweede druk binnen een maand te laten volgen. Deze verschijnt in een oplage van 89 genummerde en gesigneerde exemplaren. De bundel kost € 12,- en is rechtstreeks bij Kleinood & Grootzeer te bestellen, door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel... of via de reguliere boekhandel.

Dit is mijn uur
ISBN/EAN 978-90-76644-36-3
NUR 306 Poëzie

zie ook...
begin pagina

terug

Dit is mijn uur

Donderdag 30 augustus 2007 om 20:00 uur presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de debuutbundel "Dit is mijn uur" van Cootje Verburg in café Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat te Bergen op Zoom.
Peter van der Graaf zal het eerste exemplaar aan de dichteres uitreiken en Cootje zal uit haar bundel voorlezen.
U bent van harte welkom. Toegang gratis.

Cootje Houdijk-Verburg is docente creatief schrijven.
Sinds jaar en dag geeft zij poëziecursussen. In de loop van de tijd heeft zij voor eigen plezier ook heel wat geschreven. Uit die voorraad is een dertigtal gedichten voor de bundel gekozen.
Cootjes observaties hebben vooral betrekking op de kleine, maar niettemin voorname, dingen des levens: huis, erf, natuur en familie. Een simpele gebeurtenis kan door haar associaties tot treffende regels leiden. Meestal gebeurt dat in de vorm van een vrij en ongebonden vers, maar ook worden regelmatig vaste versvormen toegepast.

"Dit is mijn uur" is weliswaar Cootjes poëziedebuut, maar eerder heeft zij al - samen met haar man - twee reisdagboeken gepubliceerd bij uitgeverij Conserve.
De genummerde en gesigneerde bundel is verkrijgbaar bij de boekhandels Quist en Van der Kreek in Bergen op Zoom of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever.
De uitgave kost € 12,- (plus € 2,- verpakkings- en verzendkosten) en is bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer te bestellen, door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer 48 74 93 311, t.n.v. G.J. Westerveld te Bergen op Zoom. Vergeet niet uw naam en adres, boektitel en aantal in de e-mail en de overschrijving te vermelden. U krijgt uw bestelling dan thuisbezorgd.

zie ook...
begin pagina

terug

De amandelbomen bloeien toch

Kleinood & Grootzeer presenteert met genoegen de nieuwe bundel De amandelbomen bloeien toch” door Paul van Dijck. In deze posthume bundel zijn haiku opgenomen die Paul in zijn laatste periode heeft geschreven. Paul overleed op 3 juli 2005. Hij heeft zich op een breed cultureel vlak zeer verdienstelijk gemaakt, onder andere het schrijven van indringende poëzie. Anique van Dijck en Fred van Esch maakten een selectie uit zijn gedichten die in deze nieuwe bundel zijn opgenomen.

Waar blijf ik na mijn dood
alleen
in dag en nacht van anderen
steeds minder anderen
tot de laatste gedachte dooft

"De amandelbomen bloeien toch", is de titel die Paul van Dijck aan deze laatste bundel haiku, geschreven tussen 1999 en 2005, wilde geven. De bundel is in drie segmenten verdeeld, waarbij de chronologie van het ontstaan van de gedichten is aangehouden. Het terugkerend ontspringend leven in de mimicry van de lente, naast de onvermijdelijke zwaarte en het uiteindelijk onverstoorbaar ritme van ons bestaan. Paul overleed in de prille zomer van 2005. Het onontkoombaar lot, dood gaan, behoorde volledig bij Paul die versmolten was met leven en dood. Zijn liefde voor leven zorgde voor de erkenning van lijden en maakte hem ontvankelijk voor de goede dingen. Met scherp geslepen wijsheid omarmde hij in later leven liefdevol tastend zonder enig bedenken alle facetten van melancholie en de vergankelijkheid van mens en natuur, zorgelijk over de wereld in het besef van zijn afkalvend bestaan. De gretigheid van leven, gevolg van zijn sensibele zintuigen, maakte hem een kwetsbare romanticus die al zijn indrukken steeds weer krachtig vertaalde in vuurvaste klei, gestold brons en hoorbaar woord. Vanaf zijn jongste jaren wikt en weegt Paul woorden om gerangschikt en ontdaan van valse betekenis in waarachtige vorm te getuigen. Dan weer over kil lijden, dan weer verwarmd door zijn adem over de lente waar hij zo van hield. Paul van Dijck heeft een dunne huid. Zijn ontdane ziel is bedekt met verzen om het niets ontziende, helle licht te weerstaan en te durven leven. Hij heeft zijn sporen nagelaten in het schimmelrijk van ons bestaan, waardoor de amandelbomen toch bloeien en wij, gelouterd door dit lezen, verder kunnen leven.

Eerder verschenen van Paul van Dijck de bundel Pas de Deux, uitgegeven bij Opwenteling, Brieven aan de Overkant door uitgeverij Nauta Boek, een afscheidsbundel voor zijn patiënten in privé-beheer uitgegeven en de bundel Haiku uitgegeven door Kleinood & Grootzeer.

Fred van Esch


De eerste uitgave van "De amandelbomen bloeien toch" door Paul van Dijck is maart 2007 verschenen in een oplage van tweehonderd genummerde exemplaren. De uitgave kost € 12,- (plus € 2,- verpakkings- en verzendkosten) en is rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer te bestellen, door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer 48 74 93 311, t.n.v. G.J. Westerveld te Bergen op Zoom. Vergeet niet uw naam en adres, boektitel en aantal in de e-mail en de overschrijving te vermelden. U krijgt uw bestelling dan thuisbezorgd.

Een voorproefje van de inhoud:


Poëzie is sneeuw

ijs zolang het wintert tot

bloesem in lente

 

zie ook...
begin pagina

Uit de herinneringen van een soufleur

Met gepaste trots presenteert uitgeverij Kleinood & Grootzeer de nieuwe bibliofiele uitgave van Bert Bevers 'Uit de herinneringen van een souffleur' met dertien gedichten door Bert Bevers en dertien inkjetprenten van Gerrit Westerveld.

De eerste uitgave is in november 2006 gemaakt in een oplage van honderd exemplaren en is in het colofon gesigneerd door de auteur en de graficus en genummerd van 1 t/m 100. De uitgave kost € 18,- (plus € 2,- verpakkings- en verzendkosten) en is rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer te bestellen, door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer 48 74 93 311, t.n.v. G.J. Westerveld te Bergen op Zoom. Vergeet niet uw naam en adres in de e-mail en de overschrijving te vermelden. U krijgt uw bestelling dan thuisbezorgd.

Als voorproefje alvast een gedicht en een prent:

Bedrijf

Schaduwloos theater. In kasten onder de planken
vlaggen met verschoten symbolen. Er zouden 
kaarsen. En gazen kousen. Beloofd was zindering,
wortel en tak. Maar alles verloopt stroef, en koel
als een lege trombone. Het wachtwoord: onschuld.

Wat buiten herfst met bramen doet. Alles in de gaten.
In de bedding van het zwijgen ligt het wijzen.

 

www.bertbevers.com

 

zie ook...
begin pagina


Viste u achter het net bij Kees Visser's debuutbundel 'Drijfzand',
dan kunt u nu een exemplaar van de net verschenen tweede druk bestellen
voor € 12,- (plus € 2,- verzend- en verpakkingskosten). bestel...

Presentatie debuutbundel Drijfzand door Kees Visser

vrijdag 27 januari 2006 in BNdeStem katern Moerdijk:

Met een debuut in ‘Drijfzand'

Door  Rinze Brandsma

Vrijdag 27 januari 2006 - ZEVENBERGEN – Zijn debuut heet ‘Drijfzand', maar Zevenbergenaar Kees Visser redde zich er gisteravond aardig uit. Kees Visser die in Zevenbergen ging wonen en lang bij Shell werkte presenteerde zijn eerste poëziebundel. Op de Nationale Gedichtendag verzamelde een flink aantal literatuurliefhebbers zich in de Onderkamer van Huis Wijnen en Spijzen. Om in Kees Vissers eigen verzen te spreken: of hij ‘een vernietigende uitslag veroorzaakt heeft op de schaal van Visser', daarvoor was het te druk, te warm en te genoeglijk in de historische gewelven aan de Noordkade. „Maar hoe dan, onbeweeglijk, dit oogpunt vastgelegd.“

Nadat hij stopte met zijn werk voor Shell had Visser, die in zijn jonge jaren Nederlands studeerde, tijd voor de poëzie. Hij publiceerde al onder meer in Brabant Literair, cultureel magazine van de provincie, hield voordrachten tijdens de Nationale Gedichtendag en de Boekenweek.

Met de gedichten van twee andere Brabantse dichters als intermezzo las Visser een handvol van de gedichten uit zijn debuut voor. Zoals ‘Blonde Veren'.een rode ballon drijft in de straat
van het traag ademende dorp
en op de hoek staat een poppenwagen
zij plukt bloemen voor haar baby
en huppelt
in het lome licht van een late septemberzon
vangt zij een melodie
die zij voorziet van zoete woordjes


en met een klein gebaar veegt zij
blonde veren van haar voorhoofd
en vliegt


kom, roept zij
en ik vlieg met haar mee


in de helblauwe lucht
zwemt een witte walvis
en de oude berg toont vriendelijk
zijn grijze tandenBij een debuut horen zenuwen, maar Vissers verzen kwamen er luid en duidelijk uit. Verzen van liefde, wellust, hartstocht en verlangen, van pleinen ‘waar het spel van te kort geluk wordt gespeeld'. Van weergaloze reigerkreten, bevroren ochtenden die ruiken naar vuur en versgebakken brood en zeilen op het ritme van de nacht.

En het titeldicht Drijfzand? Dat heeft te maken met het ‘verzinken in het drijfzand van de tijd'. Daarna vormde zich een lange rij voor de auteur, voor een passende opdracht in de bundel."


De uitgave kost € 12,- (plus € 2,- verpakkings- en verzendkosten) en is rechtstreeks bij uitgeverij Kleinood & Grootzeer te bestellen, door per e-mail door te geven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen: uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com of door invullen en verzenden van het bestelformulier op deze website: bestel...

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer 48 74 93 311, t.n.v. G.J. Westerveld te Bergen op Zoom. Vergeet niet uw naam en adres in de e-mail en de overschrijving te vermelden. U krijgt uw bestelling dan thuisbezorgd.

zie ook...
begin pagina

 

joomla 1.5 stats